Obchodný vestník 18/2018 Zbierka listín Deň vydania: 25.01.2018
R007349
Okresný súd Nitra - Zbierka listín

Spoločnosť Ali-Lakstav, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28462/N-Zbl, so sídlom: Orechová 3623/86, 946 03 Kolárovo, IČO: 46 033 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť BA-MY-STAV s.r.o., reg. vo vložke Sro 19366/N-Zbl, so sídlom: Železničný rad 10 , 946 03 Kolárovo, IČO: 36 732 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa -  Helena Göghová
Dátum doručenia: 18.12.2017
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 18.12.2017
-SZ - úplné znenie
Dátum doručenia: 18.12.2017

Spoločnosť BitComp s.r.o., reg. vo vložke Sro 19994/N-Zbl, so sídlom: Levická 579, 952 01 Vráble, IČO: 36 783 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ŽO
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Zápisnica z VZ + pozvánka + PL
Dátum doručenia: 19.12.2017
-SZ - úplné znenie
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť EDIT-H Trading and Consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 20004/N-Zbl, so sídlom: Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno, IČO: 36 784 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.12.2017
-ZL
Dátum doručenia: 18.12.2017

Spoločnosť EKKM ENTRY s.r.o., reg. vo vložke Sro 36701/N-Zbl, so sídlom: Dr. I. Markoviča 2083/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 599 669, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa - Helena Melišová
Dátum doručenia: 21.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.12.2017

Spoločnosť GUKOM, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 155/N-Zbl, so sídlom: Priemyselný areál č.327, 946 03 Kolárovo, IČO: 31 447 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia 1.zep
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia 2.
Dátum doručenia: 12.01.2018

Spoločnosť HTP Slovakia Vráble s.r.o., reg. vo vložke Sro 792/N-Zbl, so sídlom: Staničná 502, 952 01 Vráble, IČO: 31 430 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka navrhovateľa
Dátum doručenia: 10.01.2018

Spoločnosť Icopal s.r.o., reg. vo vložke Sro 44625/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 36 531 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ(zmena právnej formy)
Dátum doručenia: 05.01.2018

Spoločnosť Kiwi Kids s.r.o., reg. vo vložke Sro 40532/N-Zbl, so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 903/5A, 945 01 Komárno, IČO: 50 259 628, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva - úplne znenie.zep
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť Lekáreň TILIA pharm, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17652/N-Zbl, so sídlom: Nábrežie 28 , 942 01 Šurany, IČO: 35 976 683, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Súhlas, podpisový vzor
Dátum doručenia: 27.12.2017
-Zápisnica z VZ, PL
Dátum doručenia: 27.12.2017
-Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 27.12.2017

Spoločnosť M Consulting Services s.r.o., reg. vo vložke Sro 43933/N-Zbl, so sídlom: Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky, IČO: 51 061 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.12.2017
-SZ - úplné znenie
Dátum doručenia: 20.12.2017

Spoločnosť MLYN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24214/N-Zbl, so sídlom: ul. Odbojárov 297, 955 01 Topoľčany, IČO: 44 692 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 18.12.2017
-SZ - úplné znenie
Dátum doručenia: 18.12.2017

Spoločnosť Motor - Car Nitra, s.r.o., reg. vo vložke Sro 14048/N-Zbl, so sídlom: Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 554 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.12.2017
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 21.12.2017

Spoločnosť NEHLSEN - EKO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 13091/N-Zbl, so sídlom: Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 546 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ŽO
Dátum doručenia: 11.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.12.2017
-Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 15.01.2018
-ŽO
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť OLYMPS DOOR s.r.o., reg. vo vložke Sro 37563/N-Zbl, so sídlom: Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 47 254 998, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Navrh uznesenia -rozhodnutie spoločníkov
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Záznam z hlasovania
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Vyhlásenie štatutárneho orgánu po druhom kole.zep
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 10.11.2017
-Návrh uznesenia
Dátum doručenia: 10.11.2017
-Návrh uznesenia.zep
Dátum doručenia: 10.11.2017
-Návrh uznesenia.zep
Dátum doručenia: 10.11.2017
-Navrh uznesenia
Dátum doručenia: 10.11.2017
-podpisový vzor
Dátum doručenia: 20.11.2017
-Záznam z hlasovania.zep
Dátum doručenia: 20.11.2017
-Navrh uznesenia.zep
Dátum doručenia: 20.11.2017
-Navrh uznesenia
Dátum doručenia: 20.11.2017
-Navrh uznesenia
Dátum doručenia: 20.11.2017
-Navrh uznesenia
Dátum doručenia: 20.11.2017
-Navrh uznesenia.zep
Dátum doručenia: 20.11.2017

Spoločnosť REST-ART MÉZES s.r.o., reg. vo vložke Sro 44728/N-Zbl, so sídlom: Schubertova 224/21, 937 01 Želiezovce, IČO: 51 257 998, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-SZ
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Podpisový vzor konateľa - Akad. soch. Árpád Mézes
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Výpis zo ŽR
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Osvedčenie
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť SIBIS s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 28792/N-Zbl, so sídlom: Orechový sad 4409/6, 940 71 Nové Zámky, IČO: 46 118 667, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 19.01.2018
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť Slovpaper Recycling s.r.o., reg. vo vložke Sro 10960/N-Zbl, so sídlom: L. Kassáka 10, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 527 378, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2018
-SZ úplné znenie
Dátum doručenia: 11.01.2018

Spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o., reg. vo vložke Sro 638/N-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, IČO: 31 447 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ZL
Dátum doručenia: 11.01.2018
-ŽO
Dátum doručenia: 11.01.2018
-Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 11.01.2018

Spoločnosť Thi Nguyet Cao, reg. vo vložke Po 10356/N-Zbl, so sídlom: Abrahámska 1359/24, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 50 636 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozodnutie o zmene miesta činnosti
Dátum doručenia: 22.12.2017

Spoločnosť Wavo Logistic, s.r.o., reg. vo vložke Sro 38060/N-Zbl, so sídlom: Jesenského 49/23, 943 01 Štúrovo, IČO: 31 606 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie spoločníka+návrh zmluvy o zlúčení
Dátum doručenia: 31.10.2017
-Zmluva o zlúčení
Dátum doručenia: 31.10.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1