Obchodný vestník 18/2018 Zbierka listín Deň vydania: 25.01.2018
R007350
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť AG EDIT s.r.o., reg. vo vložke Sro 25024/P-Zbl, so sídlom: Levočská 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 215 783, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 06.12.2017
-Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 06.12.2017
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 06.12.2017

Spoločnosť Alfa biznis, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20207/P-Zbl, so sídlom: Udavské 401, 067 31 Udavské, IČO: 44 158 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017

Spoločnosť AmiTel, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16595/P-Zbl, so sídlom: L. Svobodu 73, 058 01 Poprad, IČO: 36 509 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 20.12.2017
-zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 20.12.2017
-spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 20.12.2017

Spoločnosť Ampex A s.r.o., reg. vo vložke Sro 22867/P-Zbl, so sídlom: Šmidkeho 636/26, 066 01 Humenné, IČO: 45 502 510, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka HORNOSTAV s.r.o..zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017

Spoločnosť BAVAX, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18578/P-Zbl, so sídlom: Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 773 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 30.11.2017
-Rozhodnutie spoločníka.zep
Dátum doručenia: 30.11.2017

Spoločnosť BEXER s.r.o., reg. vo vložke Sro 19658/P-Zbl, so sídlom: Tehelná 1, 085 01 Bardejov, IČO: 43 906 150, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-20171206 - Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 15.12.2017
-20171206 - Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 15.12.2017

Spoločnosť BioSolutions, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21664/P-Zbl, so sídlom: Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 788 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 18.12.2017
-zápisnica.zep
Dátum doručenia: 18.12.2017

Spoločnosť Contax Sk, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23434/P-Zbl, so sídlom: Sovietskych hrdinov 467, 089 01 Svidník, IČO: 45 714 533, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-dodatok
Dátum doručenia: 05.12.2017
-Rozhodnutie Okresného úradu Prešov.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017

Spoločnosť Creamo, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16673/P-Zbl, so sídlom: Stará Lesná 411, 059 60 Tatranská Lomnica, IČO: 36 509 922, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 08.11.2017
-splnomocnenie Simple Stand.zep
Dátum doručenia: 08.11.2017
-suhlas s menovaním a podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 08.11.2017
-zapisnica z valného zhromaždenia a listina pritomnych.zep
Dátum doručenia: 08.11.2017
-čestné prehlásenie o zmene priezviska.zep
Dátum doručenia: 06.12.2017

Spoločnosť DIC s.r.o., reg. vo vložke Sro 25369/P-Zbl, so sídlom: Štúrova 10, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 46 492 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-DIC Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Uniway - Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-DIC Plnomocenstvo OR.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-MERGER - Rozhodnutie o zluceni.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-MERGER - Zapisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Zmluva o zluceni vo forme notarskej zapisnice a splnomocnenia na podpis.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Uniway - Plnomocenstvo do OR.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017

Spoločnosť DOTTORE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22349/P-Zbl, so sídlom: Tatranská Lomnica 193, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 36 865 923, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-dodatok č. 3 k ZL.zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-rozhodnutie jed. spoločníka.zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-rozhodnutie jed. spol. .zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-Notárska zápisnica-zmluva o zlúčení.zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-správa audítora.zep
Dátum doručenia: 04.01.2018

Spoločnosť DREVONAX Humenné, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19441/P-Zbl, so sídlom: Družstevná 27, 066 01 Humenné, IČO: 43 875 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Znalecký posudok.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Príloha č. 1 k znaleckému posudku.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Príloha č. 2 k znaleckému posudku.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Príloha č. 3 k znaleckému posudku.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Príloha č. 4 k znaleckému posudku.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 02.01.2018

Spoločnosť EH DENT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17824/P-Zbl, so sídlom: Štúrova 134/2, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 681 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť EHC service, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16386/P-Zbl, so sídlom: Sibírska 2, 080 01 Prešov, IČO: 36 507 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť ELDOS - EZ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19225/P-Zbl, so sídlom: Kolačkov 21, 065 11 Kolačkov, IČO: 43 785 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 29.11.2017
-rozhodnutie jedin. spoločníka.zep
Dátum doručenia: 29.11.2017
-osvedčenie o živn. podnikaní.zep
Dátum doručenia: 29.11.2017
-úplné znenie zakl. listiny.zep
Dátum doručenia: 29.11.2017

Spoločnosť ELMIT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24330/P-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 143/169, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46 143 297, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2017
-splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2017
-úplné znenie SZ.zep
Dátum doručenia: 18.12.2017

Spoločnosť ERINAT Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 19375/P-Zbl, so sídlom: Komárov 127, 086 11 Komárov, IČO: 43 837 034, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 09.12.2017
-zapisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 09.12.2017
-listina pritomnych.zep
Dátum doručenia: 09.12.2017
-dodatok.zep
Dátum doručenia: 09.12.2017
-zivnostenske osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 09.12.2017

Spoločnosť Escan, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17593/P-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 17, 091 01 Stropkov, IČO: 36 652 423, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-OsvedcenienovazivnostESCAN.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-UZSSESCAN2017.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017

Spoločnosť FADPAG s.r.o., reg. vo vložke Sro 18715/P-Zbl, so sídlom: Hurbanova 20, 085 01 Bardejov, IČO: 36 788 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Dodatok spol.zmluvy.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Listina prítomných spoločníkov.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017

Spoločnosť FASSADENPROFI, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 22641/P-Zbl, so sídlom: Za vodou 1084/6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 414 017, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 28.11.2017
-Listina prítomných.zep
Dátum doručenia: 28.11.2017
-Konečná správa o priebehu likvidácie.zep
Dátum doručenia: 28.11.2017
-Účtovná závierka.zep
Dátum doručenia: 28.11.2017
-Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 28.11.2017

Spoločnosť GERIZ s. r. o., „v likvidácii“, reg. vo vložke Sro 20563/P-Zbl, so sídlom: Krížna 15/2604, 080 06 Ľubotice, IČO: 44 184 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Záverečná správa likvidátora.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Účtovná závierka.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017

Spoločnosť Guerillaz, s. r. o., reg. vo vložke Sro 24108/P-Zbl, so sídlom: Vlada Clementisa 4, 080 01 Prešov, IČO: 46 040 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-podpisovy vzor a suhlas s vymenovanim.zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.12.2017

Spoločnosť HAPPY HOME s.r.o., reg. vo vložke Sro 21558/P-Zbl, so sídlom: Košická 5, 080 01 Prešov, IČO: 36 597 295, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Dodatok.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-RJS.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017

Spoločnosť HRABČÁK - VAS s.r.o., reg. vo vložke Sro 23603/P-Zbl, so sídlom: Porubská 683/36, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 45 720 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-RJS.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-RJS.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-NZ.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017

Spoločnosť IJB mont, s.r.o, reg. vo vložke Sro 25758/P-Zbl, so sídlom: Dukelská 41, 087 01 Giraltovce, IČO: 46 577 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep o zmene sídla
Dátum doručenia: 19.12.2017
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť ILY - REAL, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16934/P-Zbl, so sídlom: Domašská 1648/23, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 512 303, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 30.11.2017
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 30.11.2017
-čestné prehlásenie.zep
Dátum doručenia: 30.11.2017
-úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 30.11.2017

Spoločnosť INSIA FinInvent, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22327/P-Zbl, so sídlom: Záhradná 12, 080 01 Prešov, IČO: 45 315 809, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ INSIA FinInvent.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Prezenčná listina z MVZ INSIA FinInvent.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Zápisnica z MVZ FinInvent.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Prezenčná listina z MVZ FinInvent.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Podpisovy vzor Pudleiner.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017

Spoločnosť INSPIRIO PLUS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28027/P-Zbl, so sídlom: Tatranská 236/84, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 47 174 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-1.zapisnica Inspirio notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-2.rozhodnutie Inspiriou plus notarska zapisnica.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-3.plna moc INSPIRIO PLUS, s.r.o.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-8.Zmluva o zlúčení spoločností.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-4.notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018

Spoločnosť INSPIRIO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22601/P-Zbl, so sídlom: Tatranská 236/84, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 45 284 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-1.zapisnica Inspirio notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-2.rozhodnutie Inspiriou plus notarska zapisnica.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-3.plna moc  INSPIRIO, s.r.o.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-4.notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-8.Zmluva o zlúčení spoločností.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018

Spoločnosť J&B PARTNERS s.r.o., reg. vo vložke Sro 25696/P-Zbl, so sídlom: Dlhé Hony 5111/8, 058 01 Poprad, IČO: 46 569 685, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 03.12.2017
-Splnomocnenie_Jedlička.zep
Dátum doručenia: 03.12.2017
-Zápisnica VZ_J&B Partners.zep
Dátum doručenia: 03.12.2017
-Dodatok 1_J&B Partners.zep
Dátum doručenia: 03.12.2017
-Spoloč.zmluva_J&B Partners.zep
Dátum doručenia: 03.12.2017

Spoločnosť JOLE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19857/P-Zbl, so sídlom: Podtatranská 141/14, 058 01 Poprad, IČO: 44 054 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Plnomocenstvo .zep
Dátum doručenia: 18.12.2017
-Dodatok č.1.zep
Dátum doručenia: 18.12.2017
-Zápisnica.zep
Dátum doručenia: 18.12.2017
-Popisový vzor .zep
Dátum doručenia: 18.12.2017

Spoločnosť KLIMONTA spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 23260/P-Zbl, so sídlom: Študentská 1442, 069 01 Snina, IČO: 45 594 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ZzVZ.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-NZ.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-RJS.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017

Spoločnosť KORUNA Credit, spol. s r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 17427/P-Zbl, so sídlom: Farská 1339/44, 949 01 Nitra, IČO: 36 517 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 21.12.2017
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 21.12.2017
-zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 21.12.2017
-spolocenska zmluva.zep
Dátum doručenia: 21.12.2017

Spoločnosť KRIBEN, s. r .o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 23296/P-Zbl, so sídlom: Školská 570/21, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 45 666 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ROZHODNUTIE JS.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017
-PLNOMOCENSTVO.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017
-konečná správa likvidátora.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017
-účtovná závierka.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017

Spoločnosť LA-CARNE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21067/P-Zbl, so sídlom: Stöcklova 14, 085 01 Bardejov, IČO: 44 522 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 13.12.2017
-rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 13.12.2017
-dodatok.zep
Dátum doručenia: 13.12.2017
-vzorovy podpis.zep
Dátum doručenia: 13.12.2017
-zivnostenske osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 13.12.2017
-Uplne znenie ZL.zep
Dátum doručenia: 13.12.2017

Spoločnosť Lege Artis Capital, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23714/P-Zbl, so sídlom: Tatranská Lomnica 138, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 45 922 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017
-2_Rozhodnutie_ ZI_2017355_2.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017
-4_Zakladatelska listina_ ZI_2017356_2.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť LOVATEC  s.r.o., reg. vo vložke Sro 19416/P-Zbl, so sídlom: Ťačevská 604/8, 085 01 Bardejov, IČO: 43 865 569, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Listina prítomných spoločníkov.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Dodatok spol.zmluvy.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Písomný súhlas s ustanovením do funkcie.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Úplné znenie zkladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017

Spoločnosť MUDr. Dagmar Trubačová, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22688/P-Zbl, so sídlom: Tatranská Lomnica 193, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 45 338 230, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Notárska zápisnica-zmluva o zlúčení.zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-rozhodnutie 1 spol. .zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-rozhodnutie 1 spol. .zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 11.12.2017
-správa audítora.zep
Dátum doručenia: 04.01.2018

Spoločnosť Nemešany, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20448/P-Zbl, so sídlom: Tatranská Javorina 31, 059 56 Tatranská Javorina, IČO: 44 309 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok č. 1 N236-17.zep
Dátum doručenia: 08.11.2017
-Zápisnica z MVZ spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 08.11.2017
-Podpisový vzor konateľov.zep
Dátum doručenia: 08.11.2017
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 08.11.2017
-Dodatok č. 1.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017
-Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 08.12.2017

Spoločnosť NOVIS-Stavebniny s.r.o., reg. vo vložke Sro 22448/P-Zbl, so sídlom: Veľký Slavkov 306, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 45 344 698, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017

Spoločnosť PARTNER BARTER NET s.r.o., reg. vo vložke Sro 12829/P-Zbl, so sídlom: Nová Ľubovňa 669, 065 11 Nová Ľubovňa, IČO: 36 473 154, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 03.01.2018
-Zápis z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 03.01.2018
-Prezenčná listina.zep
Dátum doručenia: 03.01.2018
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 03.01.2018

Spoločnosť Partner s.r.o., reg. vo vložke Sro 22769/P-Zbl, so sídlom: Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná, IČO: 45 450 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-MVZ.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-Dodatok.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-Úpné znenie SZ.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017

Spoločnosť PAUFEX Prešov, s.r.o., reg. vo vložke Sro 2614/P-Zbl, so sídlom: Budovateľská 50, 080 01 Prešov, IČO: 31 716 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť RJR Stavby z dreva, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24714/P-Zbl, so sídlom: Stakčínska 2920, 069 01 Snina, IČO: 46 247 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 06.12.2017
-Osvedčenie o priebehu MVZ.zep
Dátum doručenia: 06.12.2017
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 06.12.2017
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep 16.5.2017
Dátum doručenia: 06.12.2017
-Výpis zo živnostenského registra.zep
Dátum doručenia: 06.12.2017

Spoločnosť ROPES, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 16154/P-Zbl, so sídlom: Lipová 756/14, 066 01 Humenné, IČO: 36 505 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-RJS.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-RJS.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017
-NZ.zep
Dátum doručenia: 01.10.2017

Spoločnosť ROVNANE consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 17954/P-Zbl, so sídlom: Horská 556/6, 059 35 Batizovce, IČO: 36 695 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017

Spoločnosť Sor - med s. r. o., reg. vo vložke Sro 22106/P-Zbl, so sídlom: Športová 918/41, 059 71 Ľubica, IČO: 36 865 052, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 12.12.2017
-zápisnica.zep
Dátum doručenia: 12.12.2017
-podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 12.12.2017

Spoločnosť TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o., reg. vo vložke Sro 19616/P-Zbl, so sídlom: Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok, IČO: 43 937 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť TREVES Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16514/P-Zbl, so sídlom: Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 35 940 280, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie VZ .zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-Splnomocnenie od spolocnosti.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-Rozhodnutie VZ .zep
Dátum doručenia: 01.12.2017

Spoločnosť VKS invest, s.r.o., reg. vo vložke Sro 21739/P-Zbl, so sídlom: Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník, IČO: 44 826 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-živnostenské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 05.12.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 05.01.2018
-zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 05.01.2018
-podpisový vzor konateľa Mariána Hirčka.zep
Dátum doručenia: 05.01.2018

Spoločnosť ZetaMi, s. r. o., reg. vo vložke Sro 19883/P-Zbl, so sídlom: Malinová 14764/26, 080 01 Prešov, IČO: 44 055 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločnika_ZetaMi, s. r. o..zep
Dátum doručenia: 14.12.2017
-Zakladateľska  listina_ZetaMi, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 14.12.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1