Obchodný vestník 18/2018 Zbierka listín Deň vydania: 25.01.2018
R007353
Okresný súd Trnava - Zbierka listín

Spoločnosť Adrokov s.r.o., reg. vo vložke Sro 41456/T-Zbl, so sídlom: Rybná 26, 919 34 Biely Kostol, IČO: 51 314 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Podpisový vzor konateľa Adriana Petreková
Dátum doručenia: 12.01.2018

Spoločnosť AGRO-FORT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22416/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 326 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.01.2018
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 17.01.2018

Spoločnosť AUTO - DUKAR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26595/T-Zbl, so sídlom: Robotnícka 967/22, 927 01 Šaľa, IČO: 45 961 140, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť Central European Books s. r. o., reg. vo vložke Sro 27791/T-Zbl, so sídlom: Blažov 54, 929 01 Kútniky, IČO: 45 282 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 24.07.2017
Dátum doručenia: 18.01.2018
-Zmluva o prevode obchodného podielu z FORTUNA LIBRI a.s. na KH Financing, s.r.o.
Dátum doručenia: 18.01.2018

Spoločnosť DANVID spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 17342/T-Zbl, so sídlom: Boleráz 679, 919 08 Boleráz, IČO: 36 273 716, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 12.01.2018
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Zuzana Vidašičová na JUDr. PhDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Potvrdenie o prevzatí zmluvy o prevode obchodného podielu
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť Dermatica s.r.o., reg. vo vložke Sro 33476/T-Zbl, so sídlom: Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 563 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 22.12.2017
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 22.12.2017
-Zápisnica z VZ z 01.12.2017
Dátum doručenia: 22.12.2017

Spoločnosť FORRST  s.r.o., reg. vo vložke Sro 34482/T-Zbl, so sídlom: Esterházyovcov 1618, 924 01 Galanta, IČO: 47 748 575, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 22.12.2017
-Zápisnica z VZ z 18.12.2017
Dátum doručenia: 22.12.2017
-Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Iveta Forrová na Tomáš Forro, Mgr. Denisa Forrová
Dátum doručenia: 22.12.2017
-Podpisový vzor konateľa Mgr. Denisa Forrová
Dátum doručenia: 22.12.2017
-Podpisový vzor konateľa Tomáš Forro
Dátum doručenia: 22.12.2017

Spoločnosť GARZONE s.r.o., reg. vo vložke Sro 28465/T-Zbl, so sídlom: Veľkoblahovská 75/39, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 443 037, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 16.01.2018
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Gabriela Kulcsárová na Zoltán Garamvölgyi
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 16.01.2018

Spoločnosť Guden Guden s.r.o., reg. vo vložke Sro 41426/T-Zbl, so sídlom: Skalná 13, 921 01 Piešťany, IČO: 36 350 834, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor konateľa Peter Dráb
Dátum doručenia: 12.01.2006
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 22.11.2017
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 22.11.2017
-Zápisnica z MVZ z 17.11.2017
Dátum doručenia: 08.12.2017

Spoločnosť HBA EUROPE  s.r.o., v likvidácii, reg. vo vložke Sro 35480/T-Zbl, so sídlom: Dubová 35, 931 01 Šamorín - Čilistov, IČO: 48 037 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.12.2017
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku
-Podpisový vzor konateľa JUDr. Juraj Vrábel
Dátum doručenia: 22.12.2017

Spoločnosť HV AGRO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32505/T-Zbl, so sídlom: Boleráz 444, 919 08 Boleráz, IČO: 46 591 087, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 12.01.2018
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Zuzana Vidašičová na JUDr. PhDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Potvrdenie o prevzatí zmluvy o prevode obchodného podielu
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť Jozef Michalica, reg. vo vložke Firm 10867/T-Zbl, so sídlom: Vrbovská cesta 2597/48, 921 01 Piešťany, IČO: 32 841 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Živnostenský list
Dátum doručenia: 22.11.2017
-Výpis zo živnostenského registra
Dátum doručenia: 22.11.2017

Spoločnosť KLIMA group s.r.o., reg. vo vložke Sro 39675/T-Zbl, so sídlom: Zápotočie 739, 906 32 Jablonica, IČO: 50 805 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 20.12.2017
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 20.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.12.2017

Spoločnosť LEBO s.r.o., reg. vo vložke Sro 41455/T-Zbl, so sídlom: Kolónia 3371/86, 905 01 Senica, IČO: 51 278 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Podpisový vzor konateľa Ľudovít Koprda
Dátum doručenia: 12.01.2018

Spoločnosť Majstrujeme s.r.o., reg. vo vložke Sro 38819/T-Zbl, so sídlom: Staničná 733, 927 01 Šaľa, IČO: 47 916 826, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 21.12.2017
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. arch. Kamil Špendla na Róbert Goga
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 16.01.2018

Spoločnosť MEDIAL Net  s.r.o., reg. vo vložke Sro 24462/T-Zbl, so sídlom: Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 987 153, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ z 29.12.2017
Dátum doručenia: 18.01.2018
-Listina prítomných na VZ 29.12.2017
Dátum doručenia: 18.01.2018

Spoločnosť Niko group s.r.o., reg. vo vložke Sro 35951/T-Zbl, so sídlom: Vrbovská cesta 2613/94, 921 01 Piešťany, IČO: 46 552 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 18.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.12.2017
-Zmluva o prevode obchodného podielu z Pavol Čeliga na Zoltan Kovac
Dátum doručenia: 18.12.2017
-Podpisový vzor konateľa Zoltan Kovac
Dátum doručenia: 18.12.2017

Spoločnosť NL PROCUREMENT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 39029/T-Zbl, so sídlom: Jilemnického 234/27, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 657 143, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Zápisnica z MVZ z 14.12.2017
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť north tower, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32984/T-Zbl, so sídlom: Ulica Átriová 8687/16P, 917 01 Trnava, IČO: 47 475 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Záložná zmluva k obchodnému podielu č. 864/CC/17-ZZ2
Dátum doručenia: 14.12.2017

Spoločnosť O.V.P., spol. s r.o. prevádzka Slovensko, organizačná zložka, reg. vo vložke Po 10198/T-Zbl, so sídlom: Matúškovská cesta 884, 924 01 Galanta, IČO: 46 474 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie zahraničnej osoby z 11.01.2018
Dátum doručenia: 16.01.2018

Spoločnosť Pannon Guard Security International, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30032/T-Zbl, so sídlom: Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 46 783 016, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 22.12.2017
-Zápisnica z VZ z 21.04.2017
Dátum doručenia: 22.12.2017
Listina je vyhotovená: v maďarskom jazyku
-Rozhodnutie KR PZ v Nitre
Dátum doručenia: 22.12.2017
-Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva
Dátum doručenia: 22.12.2017
-Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby
Dátum doručenia: 22.12.2017

Spoločnosť Pro - Translation, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30821/T-Zbl, so sídlom: Mýtna 2139/19, 917 01 Trnava, IČO: 46 966 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 14.12.2017

Spoločnosť Profidoor s. r. o., reg. vo vložke Sro 41450/T-Zbl, so sídlom: Hospodárska 760/12A, 919 51 Špačince, IČO: 51 284 197, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 03.01.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 03.01.2018
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 03.01.2018
-Podpisový vzor konateľa Patrik Krkoška
Dátum doručenia: 03.01.2018

Spoločnosť RQP Properties s.r.o., reg. vo vložke Sro 41454/T-Zbl, so sídlom: Mlynársky rad 192/5, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 51 280 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.12.2017
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.12.2017
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.12.2017
-Podpisový vzor konateľa Arpád Kún
Dátum doručenia: 28.12.2017

Spoločnosť Saneca Trade s.r.o., reg. vo vložke Sro 36280/T-Zbl, so sídlom: Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 47 634 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ z 10.01.2018 o 10.00 hod.
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Zápisnica z MVZ z 10.01.2018 o 09.00 hod.
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Podpisový vzor konateľa Tomáš Jakoubek
Dátum doručenia: 12.01.2018
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku
-Podpisový vzor konateľa Krzysztof Jan Kamiński
Dátum doručenia: 12.01.2018
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku

Spoločnosť ShopOnline, s.r.o., reg. vo vložke Sro 41451/T-Zbl, so sídlom: Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín, IČO: 51 278 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.12.2017
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.12.2017
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.12.2017

Spoločnosť Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, reg. vo vložke Dr 120/T-Zbl, so sídlom: Veselé, IČO: 00 208 418, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 13.11.2017
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 4.12.2017
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Rastislav Kopko
Dátum doručenia: 16.01.2018

Spoločnosť Správa spoločností EU s.r.o., reg. vo vložke Sro 41453/T-Zbl, so sídlom: Kulačská 3305, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 314 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Podpisový vzor konateľa Jesika Pečar
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť TOP REAL Šaľa, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26725/T-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 2, 927 01 Šaľa, IČO: 45 982 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Zápis z VZ z 13.12.2017
Dátum doručenia: 19.12.2017
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť Veronica Aldazoro Galue, reg. vo vložke Po 10532/T-Zbl, so sídlom: Hlboká 5943/13, 917 01 Trnava, IČO: 51 229 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení + Úradný záznam
Dátum doručenia: 12.01.2018

Spoločnosť VIKKA s.r.o., reg. vo vložke Sro 41457/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 47/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 286 262, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.01.2018
-Podpisový vzor konateľa Helena Vidová
Dátum doručenia: 12.01.2018

Spoločnosť Vinci Group s. r. o., reg. vo vložke Sro 41458/T-Zbl, so sídlom: Dlhá n/Váhom 265, 927 05 Dlhá n/Váhom, IČO: 51 289 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.12.2017
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 29.12.2017
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 29.12.2017
-Podpisový vzor konateľa Ing. Vincent Mészáros
Dátum doručenia: 29.12.2017

Spoločnosť VIP corporates s.r.o., reg. vo vložke Sro 41452/T-Zbl, so sídlom: Bacsákova 241/21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51 315 556, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Podpisový vzor konateľa Jesika Pečar
Dátum doručenia: 16.01.2018

Spoločnosť VU Investment s. r. o., reg. vo vložke Sro 41130/T-Zbl, so sídlom: Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 51 228 718, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 21.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.12.2017
-Vyhlásenie spoločnosti
Dátum doručenia: 21.12.2017
-Znalecký posudok číslo 269/2017
Dátum doručenia: 21.12.2017

Spoločnosť Vypra plus, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 39984/T-Zbl, so sídlom: Orešianska ul. 7, 917 01 Trnava, IČO: 50 865 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.12.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1