Obchodný vestník 18/2018 Zbierka listín Deň vydania: 25.01.2018
R007348
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť ABC TRADE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 16607/L-Zbl, so sídlom: J. Jančeka 14, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 434 272, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10/10/2017
Dátum doručenia: 13.10.2017
-spoločenská zmluva zo dňa 10/10/2017
Dátum doručenia: 13.10.2017

Spoločnosť ALA BAMA, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 10794/L-Zbl, so sídlom: Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO: 36 376 612, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z VZ zo dňa 20/7/2017
Dátum doručenia: 27.07.2017

Spoločnosť APLI.KAL, družstvo, reg. vo vložke Dr 10157/L-Zbl, so sídlom: Vendelína Javorku 29/1, 010 01 Žilina, IČO: 51 030 837, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-výpis zo živnostenského registra zo dňa 27/7/2017
Dátum doručenia: 28.08.2017
-NZ 24118/2017 zo dňa 12/7/2017 - osvedčenie priebehu členskej schôdze
Dátum doručenia: 28.08.2017
-stanovy zo dňa 12/7/2017
Dátum doručenia: 28.08.2017
-vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.08.2017

Spoločnosť Apotéka ZDRAVÍČKO s.r.o., reg. vo vložke Sro 69267/L-Zbl, so sídlom: Langsfeldova 3, 036 01 Martin, IČO: 51 310 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť A-Z montáž, s.r.o., reg. vo vložke Sro 69266/L-Zbl, so sídlom: Ďanová 184, 038 42 Ďanová, IČO: 51 321 769, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.01.2018
-podpisový vzor konateľa - Eva.zep
Dátum doručenia: 17.01.2018
-podpisový vzor konateľa - Marek.zep
Dátum doručenia: 17.01.2018
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 17.01.2018
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 17.01.2018

Spoločnosť B&C s.r.o., reg. vo vložke Sro 61332/L-Zbl, so sídlom: M. A. Bazovského 1179/23, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 47 595 167, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ+PL, B&C s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-SZ-úzn., B&C s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť Belské Služby, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18554/L-Zbl, so sídlom: Oslobodenia 183, 013 05 Belá, IČO: 36 731 269, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Žilina č.k. 2K 14/2017-108 zo dňa 20.12.2017 o vyhlásení konkurzu
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť BESTWINTREX s. r. o., reg. vo vložke Sro 66593/L-Zbl, so sídlom: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 46 409 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uznesenie 18CbR 33/2016-62 zo dňa  13.12.2017 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť BINEKO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 3721/L-Zbl, so sídlom: Javorová 164, 015 01 Rajec, IČO: 36 013 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spoločenská zmluva zo dňa  6/9/2017
Dátum doručenia: 27.09.2017
-zápisnica z VZ zo dňa 9/6/2017
Dátum doručenia: 27.09.2017

Spoločnosť BRAGI, s. r. o., reg. vo vložke Sro 58262/L-Zbl, so sídlom: Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo, IČO: 46 980 709, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uznesenie 26CbR 225/2016-36 zo dňa  19.12.2017 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť CEIT, a.s., reg. vo vložke Sa 10692/L-Zbl, so sídlom: Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, IČO: 44 964 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-stanovy zo dňa 05/10/2017
Dátum doručenia: 06.10.2017
-NZ 34846/2017 - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5/10/2017
Dátum doručenia: 06.10.2017
-podpisový vzor H.Jančovičová, J. Hub
Dátum doručenia: 06.10.2017

Spoločnosť D O L K A M  Šuja  a.s., reg. vo vložke Sa 73/L-Zbl, so sídlom: Šuja , 015 01 Rajec, IČO: 31 561 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 19/7/2017
Dátum doručenia: 25.07.2017

Spoločnosť DALIMA TRANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 63418/L-Zbl, so sídlom: Folkušová 107, 038 42 Folkušová, IČO: 48 043 516, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina zo dňa 5/40/2017
Dátum doručenia: 09.10.2017
-rozhodnutie jedinéno spoločníka zo dňa 5/10/2017
Dátum doručenia: 09.10.2017
-dodatok č. 1 zo dňa 5/10/2017
Dátum doručenia: 09.10.2017

Spoločnosť E N R I C O,  spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 491/L-Zbl, so sídlom: Štiavnická 5215, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 565 620, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z MVZ zo dňa 7/9/2017
Dátum doručenia: 04.10.2007
-zakladateľská listina zo dňa 7/9/2017
Dátum doručenia: 04.10.2007
-zápisnica z MVZ zo dňa 7/9/2017
Dátum doručenia: 04.10.2017
-zakladateľská listina zo dňa 7/9/2017
Dátum doručenia: 04.10.2017

Spoločnosť ELUCIDATE SOFTWARE LIMITED, organizačná zložka, reg. vo vložke Po 10576/L-Zbl, so sídlom: Štefánikova 5, 811 06 Bratislava, IČO: 50 699 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-dodatok č. 1 zo dňa 1/8/2017
Dátum doručenia: 06.09.2017
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 20/1/2017
Dátum doručenia: 06.09.2017

Spoločnosť Fari, s.r.o., reg. vo vložke Sro 60012/L-Zbl, so sídlom: M. A. Bazovského 1179/23, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 47 403 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ+PL, Fari, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-SZ-úzn., Fari, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť FEKO s. r. o., reg. vo vložke Sro 53644/L-Zbl, so sídlom: Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, IČO: 45 888 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie OS Žilina č.k. 2K 12/2017-254 zo dňa 7.11.2017 o vyhlásení konkurzu
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť FLOWERS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 60554/L-Zbl, so sídlom: M. A. Bazovského 1179/23, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 47 489 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ, FLOWERS, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 16.01.2018
-SZ-úzn., FLOWERS, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 16.01.2018

Spoločnosť GAR, s.r.o., reg. vo vložke Sro 65989/L-Zbl, so sídlom: M. A. Bazovského 1179/23, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 47 745 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ+PL, GAR, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-SZ-úzn. GAR, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť HOLLYWOOD C.E. SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 66379/L-Zbl, so sídlom: Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 489 984, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 09.01.2018
-Úplné znenie ZL.zep
Dátum doručenia: 09.01.2018

Spoločnosť King´s soldiers, s.r.o., reg. vo vložke Sro 65058/L-Zbl, so sídlom: Jesenského 1125/19, 010 01 Žilina, IČO: 50 142 135, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 10.01.2018
-podpisový vzor likvidátora.zep
Dátum doručenia: 10.01.2018

Spoločnosť KLF-Distribúcia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 68506/L-Zbl, so sídlom: Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 096 285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina zo dňa 30/8/2017
Dátum doručenia: 04.09.2017
-výpis zo živnostenského registra zo dňa 31/8/2017
Dátum doručenia: 04.09.2017
-podpisový vzor  M. Letko
Dátum doručenia: 04.09.2017
-vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.09.2017

Spoločnosť LEHOTSKÝ comp., s.r.o., reg. vo vložke Sro 15125/L-Zbl, so sídlom: Kráľova Lehota 266, 032 33 Kráľova Lehota, IČO: 36 420 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-dodatok č. 3 zo dňa 25/9/2017
Dátum doručenia: 28.09.2017

Spoločnosť LIMBA LIPTOV s. r. o., reg. vo vložke Sro 64283/L-Zbl, so sídlom: Jánska dolina 2070/280, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 48 286 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z VZ zo dňa 12/7/2017
Dátum doručenia: 13.07.2017

Spoločnosť Livastyl, s.r.o., reg. vo vložke Sro 69272/L-Zbl, so sídlom: Clementisova 1038/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 312 522, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 11.01.2018

Spoločnosť Margret Academy s.r.o., reg. vo vložke Sro 57388/L-Zbl, so sídlom: Štúrova 14, 010 01 Žilina, IČO: 46 831 223, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.01.2018
-Zápisnica z VZ .zep
Dátum doručenia: 16.01.2018

Spoločnosť MPP ucto, s.r.o., reg. vo vložke Sro 69268/L-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 219, 029 01 Námestovo, IČO: 51 312 115, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-podpisovy vzor p. Jurkyova.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-podpisovy vzor p. Smihelova.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť Odbytové družstvo sever, družstvo, reg. vo vložke Dr 10076/L-Zbl, so sídlom: Jána Milca 750/58, 010 01 Žilina, IČO: 36 425 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z rokovania členskej schôdze zo dňa 27/7/2017
Dátum doručenia: 11.10.2017

Spoločnosť POLY-ISOL s.r.o. „v likvidácii“, reg. vo vložke Sro 17437/L-Zbl, so sídlom: Ul. Bahurina 102/38, 034 91 Ľubochňa, IČO: 36 442 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Konečná správa likvidátora.zep
Dátum doručenia: 18.01.2018
-Zápis z MVZ.zep
Dátum doručenia: 18.01.2018
-Prezenčná listina.zep
Dátum doručenia: 18.01.2018
-Účtovná závierka.zep
Dátum doručenia: 18.01.2018
-Poznámky k účtovnej závierke.zep
Dátum doručenia: 18.01.2018

Spoločnosť PROBUGAS Cuba s.r.o., reg. vo vložke Sro 69269/L-Zbl, so sídlom: Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 51 305 135, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 10.01.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 10.01.2018
-Vyhlasenie spravcu.zep
Dátum doručenia: 17.01.2018
-Dodatok k ZL.zep
Dátum doručenia: 17.01.2018

Spoločnosť PT-SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 51264/L-Zbl, so sídlom: Závodská cesta 2945/38, 010 04 Žilina, IČO: 44 754 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uznesenie 26CbR 252/2016-48 zo dňa  19.12.2017 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť RG Slovensko, s.r.o., reg. vo vložke Sro 52807/L-Zbl, so sídlom: Veľká Okružná 2134/76, 010 01 Žilina, IČO: 45 530 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uznesenie 26CbR 229/2016-33 zo dňa  19.12.2017 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť Riijo TRADE  s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 54198/L-Zbl, so sídlom: Radlinského 295, 010 01 Žilina, IČO: 45 594 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z MVZ zo dňa 24/8/2017
Dátum doručenia: 04.09.2017
-úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12/10/2010
Dátum doručenia: 04.09.2017
-podpisový vzor M. Ďuratná
Dátum doručenia: 04.09.2017

Spoločnosť Roľnícke družstvo Hybe, reg. vo vložke Dr 122/L-Zbl, so sídlom: Hybe 693, 032 31 Hybe, IČO: 00 195 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisový vzor  V. Lehotská, J. Sedlák, A. Rajniaková, P. Lehotský, E. Piovarčiová, J. Turčan, M. Levický, S. Porubän
Dátum doručenia: 21.09.2017

Spoločnosť RPP, s.r.o., reg. vo vložke Sro 51696/L-Zbl, so sídlom: Nová 225, 027 44 Tvrdošín, IČO: 44 894 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-Potvrdenie.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018

Spoločnosť RZ service, s.r.o., reg. vo vložke Sro 69264/L-Zbl, so sídlom: Javorová 3072/11, 010 07 Žilina, IČO: 51 309 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-Podpisový vzor konateľa, RZ service, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť Sankt Hubert SK, a.s., reg. vo vložke Sa 10157/L-Zbl, so sídlom: Starojánska 118, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36 384 127, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-NZ 32471/2017 zo dňa 21/9/2017 - osvedčenie VZ
Dátum doručenia: 21.09.2017
-úplné znenie stanov zo dňa 21/9/2017
Dátum doručenia: 21.09.2017

Spoločnosť SELLSPEED, s. r. o., reg. vo vložke Sro 54644/L-Zbl, so sídlom: Františka Klimeša 699/13, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 163 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica.zep
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 05.01.2018

Spoločnosť STEELPROJECT, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16031/L-Zbl, so sídlom: Hollého 31, 010 01 Žilina, IČO: 36 428 736, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26/9/2017
Dátum doručenia: 03.10.2017
-úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 26/9/2017
Dátum doručenia: 03.10.2017

Spoločnosť T4U, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18478/L-Zbl, so sídlom: Eduarda Nécseya 1/20, 010 08 Žilina, IČO: 36 722 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť TATRA SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 61285/L-Zbl, so sídlom: M. A. Bazovského 1179/23, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 47 593 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ+PL, TATRA SK s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-SZ-úzn., TATRA SK s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018

Spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o., reg. vo vložke Sro 3223/L-Zbl, so sídlom: Moskovská 1, 036 01 Martin, IČO: 31 647 308, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018
-zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 11.01.2018

Spoločnosť THREE A Consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 65988/L-Zbl, so sídlom: M. A. Bazovského 1179/23, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 47 419 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ+PL, THREE A Consulting s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018
-SZ-úzn., THREE A Consulting s.r.o..zep
Dátum doručenia: 15.01.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1