Obchodný vestník 18/2018 Zbierka listín Deň vydania: 25.01.2018
R007354
Okresný súd Košice I - Zbierka listín

Spoločnosť ADANKA PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 41716/V-Zbl, so sídlom: Malé Zalužice 180, 072 34 Zalužice, IČO: 50 958 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť AGB ekoservis s.r.o., reg. vo vložke Sro 10193/V-Zbl, so sídlom: Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 182 508, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie o zmene výšky a rozsahu splatenia vkladu a ZI
Dátum doručenia: 22.09.2017
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 22.09.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.09.2017

Spoločnosť AGROMAL spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 13821/V-Zbl, so sídlom: Staničná 207, 076 62 Dvorianky, IČO: 36 569 437, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 07.03.2003
-Podpisový vzor konateľa: Cinnante Pietro
Dátum doručenia: 07.03.2003
-Úplné znenie SZ zo ňa 9.12.2003
Dátum doručenia: 09.12.2003
-Zápisnica z MVZ zo dňa 9.12.2003
Dátum doručenia: 09.12.2003
-Podpisový vzor prokuristu: RSDr. Ladislav Burda
Dátum doručenia: 09.12.2003

Spoločnosť AGROPAPÍN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23708/V-Zbl, so sídlom: Michalovská 1, 073 01 Sobrance, IČO: 36 473 502, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ, prezenčná listina
Dátum doručenia: 14.09.2017

Spoločnosť AGS-Holding akciová spoločnosť Spišská Nová Ves, reg. vo vložke Sa 408/V-Zbl, so sídlom: Štefánikovo nám. 5,  Spišská Nová Ves, IČO: 31 673 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn.: 3K/49/2004-462
Dátum doručenia: 25.10.2017

Spoločnosť ALTEK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 10481/V-Zbl, so sídlom: Krásnohorská Dlhá Lúka 86,  Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 36 185 680, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 9CbR/35/2016-27
Dátum doručenia: 13.12.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/108/2017
Dátum doručenia: 13.12.2017

Spoločnosť Anna Bercíková Výdajňa zdravotníckych potrieb a pomôcok "Nádej" s. r. o., reg. vo vložke Sro 40585/V-Zbl, so sídlom: Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50 599 950, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie číslo: 3957/2017/OSVaZ-13240
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť ANNDESIGN s.r.o., reg. vo vložke Sro 41729/V-Zbl, so sídlom: Cintorínska 2220/4, 075 01 Trebišov, IČO: 50 941 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spravca vkla.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť Antlers s.r.o., reg. vo vložke Sro 39988/V-Zbl, so sídlom: Benadová 557, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 50 426 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.09.2017
-Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti - DÚ Košice
Dátum doručenia: 21.09.2017

Spoločnosť ASANARATES plus s.r.o., reg. vo vložke Sro 42118/V-Zbl, so sídlom: Hutnícka 22, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 038 994, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 27.09.2017
-Dodatok č.1 k spol. zmluve zo 4.9.2017
Dátum doručenia: 27.09.2017
-Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 27.09.2017
-Zápisnica z MVZ zo 4.9.2017
Dátum doručenia: 27.09.2017

Spoločnosť B&H Corporation s. r. o., reg. vo vložke Sro 41728/V-Zbl, so sídlom: Šarišská 497/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 50 961 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Podpisový vzor konateľa (B H Corporation 31256).zep
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť Caffe Mania s. r. o., reg. vo vložke Sro 27100/V-Zbl, so sídlom: Stálicová 3/1478, 040 12 Košice, IČO: 45 884 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 11.09.2017

Spoločnosť CMS - turn key s.r.o., reg. vo vložke Sro 35725/V-Zbl, so sídlom: Rožňavské Bystré 28, 049 31 Rožňavské Bystré, IČO: 44 753 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie OU-RV-OZP-2017/005767-2
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť DH elektro s.r.o., reg. vo vložke Sro 41717/V-Zbl, so sídlom: Furčianska 13, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 50 949 047, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť EAR spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 30840/V-Zbl, so sídlom: Alžbetina 28, 040 01 Košice, IČO: 36 675 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 29CbR/74/2015
Dátum doručenia: 11.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/79/2017
Dátum doručenia: 11.10.2017

Spoločnosť EJOT SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 11305/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 82, 040 17 Košice, IČO: 36 195 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 25.09.2017

Spoločnosť ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9020/V-Zbl, so sídlom: Rampová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 170 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť Europe-Asia International Trade, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 9506/V-Zbl, so sídlom: Čakanovce č. 37, 044 45 Čakanovce, IČO: 36 175 226, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 29CbR/7/2016
Dátum doručenia: 20.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/82/2017
Dátum doručenia: 20.10.2017

Spoločnosť FASHION TRADE CORPORATION s.r.o., reg. vo vložke Sro 18735/V-Zbl, so sídlom: Čermelská cesta 88, 040 01 Košice, IČO: 36 680 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/44/2011-335
Dátum doručenia: 18.12.2017
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/44/2011-362
Dátum doručenia: 18.12.2017

Spoločnosť FORBEST, s.r.o., reg. vo vložke Sro 28473/V-Zbl, so sídlom: Kováčska 21, 040 01 Košice, IČO: 46 356 525, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 05.10.2017
-Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti
Dátum doručenia: 05.10.2017

Spoločnosť Fosa, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32556/V-Zbl, so sídlom: Špitálska 1270/6, 071 01 Michalovce, IČO: 47 200 812, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 28CbR/54/2016-45
Dátum doručenia: 16.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/94/2017
Dátum doručenia: 16.10.2017

Spoločnosť Ganesha Tree s.r.o., reg. vo vložke Sro 29548/V-Zbl, so sídlom: Trieda SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 46 567 917, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018
-Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 10/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť Global indrustries s.r.o., reg. vo vložke Sro 19734/V-Zbl, so sídlom: Železiarenská 52, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 36 768 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina spoločnosti
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Podpisový vzor konateľa spoločnosti - Richárd Ónodi
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť Haleness s.r.o., reg. vo vložke Sro 29966/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 2, 040 12 Košice, IČO: 46 703 373, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.09.2017
-Dodatok k zakl. listine z 25.7.2017
Dátum doručenia: 12.09.2017
-Zakladateľská listina z 25.7.2017
Dátum doručenia: 12.09.2017

Spoločnosť HMD - NGUYEN s.r.o., reg. vo vložke Sro 14656/V-Zbl, so sídlom: Miškovecká 2, 040 11 Košice, IČO: 36 577 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Notárska zápisnica N 1692/2017, Nz 19420/2017, NCRls 19824/2017
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť INMAKO PRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 32665/V-Zbl, so sídlom: Klimkovičova 30, 040 23 Košice, IČO: 47 214 708, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Upravené úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 17.01.2018
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 17.01.2018

Spoločnosť INNOVIS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 36278/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 47 894 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 20.01.2018
-Spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 20.01.2018

Spoločnosť INTERPORT TRANS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12199/V-Zbl, so sídlom: Areál prekladisko Haniska , 040 66 Košice, IČO: 36 391 182, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 25.09.2017
-Spoločenská zmluva z 11.9.2017
Dátum doručenia: 25.09.2017

Spoločnosť INVESCO CHS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 9873/V-Zbl, so sídlom: Námestie Baníkov 34, 048 01 Rožňava, IČO: 36 179 183, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-živnosť.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-zakl. listina.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-uznesenie.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť KAMIKO, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 9720/V-Zbl, so sídlom: Športová č. 11,  Gelnica, IČO: 36 177 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 29CbR/26/2016
Dátum doručenia: 20.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/89/2017
Dátum doručenia: 20.10.2017

Spoločnosť KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23667/V-Zbl, so sídlom: Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 44 697 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
Dátum doručenia: 12.09.2017
-Vyhlásenie správcu vkladov
Dátum doručenia: 12.09.2017
-Rozhodnutie jesiného spoločníka
Dátum doručenia: 12.09.2017

Spoločnosť M - car spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 13477/V-Zbl, so sídlom: Jakobyho 1, 040 01 Košice, IČO: 36 216 178, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie JS M - car spol. s r.o..zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Rozhodnutie JS Samoa s.r.o..zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Zmluva o zlúčení.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť MEDIA SLOVAKIA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 26680/V-Zbl, so sídlom: Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO: 45 929 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 27CbR/25/2015
Dátum doručenia: 11.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/91/2017
Dátum doručenia: 11.10.2017

Spoločnosť MG ENVIRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 29192/V-Zbl, so sídlom: Cyrila a Metoda 4, 048 01 Rožňava, IČO: 46 521 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-8.zivnost.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-3.zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-1.zapisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť MIDAPA s.r.o., reg. vo vložke Sro 13223/V-Zbl, so sídlom: Radlinského 792/17V, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 213 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ, prezenčná listina
Dátum doručenia: 22.09.2017
-Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 22.09.2017

Spoločnosť NEXTSYS s.r.o., reg. vo vložke Sro 26871/V-Zbl, so sídlom: Danišovce 122, 053 22 Danišovce, IČO: 45 978 417, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 13.09.2017
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.09.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 13.09.2017

Spoločnosť P.K. s.r.o., reg. vo vložke Sro 33682/V-Zbl, so sídlom: Železiarenská 18, 040 15 Košice, IČO: 47 441 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.12.2017

Spoločnosť Podhradová s.r.o., reg. vo vložke Sro 43008/V-Zbl, so sídlom: Štefánikova 42, 040 01 Košice, IČO: 51 267 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedčenie OU-KE-OZP1-2017/050807-2
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Vyhlásenie správcu vkladov
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Podpisový vzor konateľa spoločnosti a súhlas s ustanovením do funkcie - JUDr. Darina Gažovská
Dátum doručenia: 05.01.2018
-Podpisový vzor prokuristu spoločnosti a súhlas s ustanovením do funkcie - JUDr. Dušan Gažovský
Dátum doručenia: 05.01.2018

Spoločnosť POLIPLUS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 23059/V-Zbl, so sídlom: Lomonosovova 34, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 44 586 868, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 29.09.2017
-Zmluva o zlúčení - N 800/2017
Dátum doručenia: 29.09.2017

Spoločnosť PREMIUM PARTNERS, spol. s r.o. Košice, reg. vo vložke Sro 10460/V-Zbl, so sídlom: Košťova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 185 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 28CbR/97/2016-45
Dátum doručenia: 16.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/93/2017
Dátum doručenia: 16.10.2017

Spoločnosť Professional Financial Services s.r.o., reg. vo vložke Sro 25628/V-Zbl, so sídlom: Košťova 6, 040 01 Košice, IČO: 45 494 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 28CbR/106/2016-61
Dátum doručenia: 16.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/95/2017
Dátum doručenia: 16.10.2017

Spoločnosť RALEX EU s.r.o., reg. vo vložke Sro 25713/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 6, 040 11 Košice, IČO: 45 441 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisový vzor
Dátum doručenia: 29.09.2017
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.09.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.09.2017

Spoločnosť RUBAN s.r.o., reg. vo vložke Sro 32160/V-Zbl, so sídlom: Domaňovce 259, 053 02 Domaňovce, IČO: 47 096 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 13.09.2017
-Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 13.09.2017
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.09.2017

Spoločnosť Služby mesta Michalovce, s. r. o., reg. vo vložke Sro 22507/V-Zbl, so sídlom: Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce, IČO: 44 389 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ zo dňa 19.12.2017
Dátum doručenia: 18.01.2018

Spoločnosť SoftArch Consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 41727/V-Zbl, so sídlom: Hlavná 355/42, 076 05 Cejkov, IČO: 50 959 662, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť SPAVMONT s.r.o., reg. vo vložke Sro 34407/V-Zbl, so sídlom: Zimná 1153/4, 040 01 Košice, IČO: 47 450 142, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.09.2017
-Zmluva o zlúčení - N248/2017
Dátum doručenia: 14.09.2017

Spoločnosť STARTEX s.r.o., reg. vo vložke Sro 34395/V-Zbl, so sídlom: Kišdyho 2, 040 01 Košice, IČO: 47 449 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.09.2017
-Zmluva o zlúčení - N 247/2017
Dátum doručenia: 14.09.2017

Spoločnosť T & T business, s.r.o., reg. vo vložke Sro 34270/V-Zbl, so sídlom: 17. Novembra 1852/55, 075 01 Trebišov, IČO: 47 525 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Notárska zápisnica N 820/2017, NZ 19972/2017, NCRls 20380/2017
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť UNIVOX, s.r.o. Rožňava, reg. vo vložke Sro 9199/V-Zbl, so sídlom: Betliarska 1601/14, 048 01 Rožňava, IČO: 36 171 964, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 9CbR/90/2015-26
Dátum doručenia: 13.12.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/109/2017
Dátum doručenia: 13.12.2017

Spoločnosť VERDANT s.r.o., reg. vo vložke Sro 34139/V-Zbl, so sídlom: Tokajícka 869/4, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 47 493 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť Východoslovenský onkologický ústav, a.s., reg. vo vložke Sa 1371/V-Zbl, so sídlom: Rastislavova 43, 041 91 Košice, IČO: 36 603 350, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jedineho akcionara.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť Výskumný ústav stavebný, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 12591/V-Zbl, so sídlom: Letná 40, 040 01 Košice, IČO: 36 207 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 9CbR/96/2014-35
Dátum doručenia: 16.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/97/2017
Dátum doručenia: 16.10.2017

Spoločnosť WHR spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 25004/V-Zbl, so sídlom: Pražská 1/503, 040 01 Košice, IČO: 45 394 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 27CbR/9/2015
Dátum doručenia: 11.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 3/Vym/90/2017
Dátum doručenia: 11.10.2017

Spoločnosť WIENEN Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 42205/V-Zbl, so sídlom: Račianska 88B, 831 02 Bratislava, IČO: 46 330 704, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 29.09.2017
-Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 29.09.2017

Spoločnosť WoWi s.r.o., reg. vo vložke Sro 41604/V-Zbl, so sídlom: Lorinčík 226, 040 11 Košice - mestská časť Lorinčík, IČO: 45 932 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť ZOMA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 12163/V-Zbl, so sídlom: Pribeník č. 203, 076 51 Pribeník, IČO: 36 203 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/9/2012-301
Dátum doručenia: 26.10.2017
-Potvrdenie o vykonaní zápisu sp. zn.: 4/Vym/83/2017
Dátum doručenia: 26.10.2017

Spoločnosť ZUNO s.r.o., reg. vo vložke Sro 41715/V-Zbl, so sídlom: Bukureštská 27, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 50 961 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
Dátum doručenia: 20.06.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1