Obchodný vestník 18/2018 Zbierka listín Deň vydania: 25.01.2018
R007352
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín

Spoločnosť ALWADO Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 32240/S-Zbl, so sídlom: Červenej armády 687, 980 55 Klenovec, IČO: 50 902 253, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 23.05.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 23.05.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 23.05.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 23.05.2017
-listina konatela.zep
Dátum doručenia: 23.05.2017
-zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017

Spoločnosť Aston Oil s. r. o., reg. vo vložke Sro 32233/S-Zbl, so sídlom: Rekreačná časť Ružiná 135, 985 52 Divín, IČO: 44 353 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 31.07.2017
-čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
Dátum doručenia: 31.07.2017

Spoločnosť AXXON s.r.o., reg. vo vložke Sro 32252/S-Zbl, so sídlom: Vinica 1159, 991 28 Vinica, IČO: 50 968 025, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona..zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-ustanovenie do funkcie konateľa.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017
-zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017
-listina prítomných na VZ.zep
Dátum doručenia: 27.11.2017

Spoločnosť BABELA consulting, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32253/S-Zbl, so sídlom: Vajano 92/1, 974 01 Riečka, IČO: 50 968 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ZL
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Osvedčenie ŽR
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť BalážKovo, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32248/S-Zbl, so sídlom: Zechenterova ulica 329/7, 967 01 Kremnica, IČO: 50 966 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ZL
Dátum doručenia: 21.06.2017
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.06.2017
-PV - p. Balážová, RNDr. Z. Balážová
Dátum doručenia: 21.06.2017

Spoločnosť BALkorp s.r.o., reg. vo vložke Sro 32228/S-Zbl, so sídlom: Hronská 409/31, 976 46 Valaská, IČO: 50 939 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 06.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 06.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona..zep
Dátum doručenia: 06.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 06.06.2017
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 06.06.2017
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 06.06.2017

Spoločnosť BEFAR.SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 32246/S-Zbl, so sídlom: Tomašovská 23, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 50 934 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Osvedčenie č. 2.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Podpisový vzor .zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Podpisový vzor 2.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017

Spoločnosť BORNAY, s.r.o., reg. vo vložke Sro 24506/S-Zbl, so sídlom: Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 314 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť B-Vermittlung s.r.o., reg. vo vložke Sro 32225/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 59, 984 01 Lučenec, IČO: 50 933 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Vyhlásenie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.06.2017
-PV prokuristu
Dátum doručenia: 19.06.2017
-PV - p. Čatloš
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Osvedčenie ŽR
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.06.2017
-ZL
Dátum doručenia: 19.06.2017

Spoločnosť carpat-stav s.r.o., reg. vo vložke Sro 32255/S-Zbl, so sídlom: Surovská cesta 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 953 613, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Podpisový vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017

Spoločnosť CONUS Homes s.r.o., reg. vo vložke Sro 32244/S-Zbl, so sídlom: Malachovská cesta 13832/167, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 50 944 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 07.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 07.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 07.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 07.06.2017
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 07.06.2017

Spoločnosť CRYSTAL BB s.r.o., reg. vo vložke Sro 32259/S-Zbl, so sídlom: Horná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 937 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 09.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 09.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 09.06.2017
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. 2.zep
Dátum doručenia: 09.06.2017
-Podpisový vzor konateľa - Kantor.zep
Dátum doručenia: 09.06.2017
-Podpisový vzor konateľa - Kaplocký.zep
Dátum doručenia: 09.06.2017

Spoločnosť DEW, s.r.o., reg. vo vložke Sro 19312/S-Zbl, so sídlom: Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 45 920 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 08.08.2017
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 08.08.2017
-Zapisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 10.09.2017

Spoločnosť DS Partners s.r.o., reg. vo vložke Sro 32257/S-Zbl, so sídlom: Železničná 166/25, 984 01 Lučenec, IČO: 50 966 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017

Spoločnosť Duo smart s.r.o., reg. vo vložke Sro 32262/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 957 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-prílohy.zep ZL, Osvedčenie ŽR
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť Eco Auto s. r. o., reg. vo vložke Sro 32254/S-Zbl, so sídlom: Štúrova 1612/86, 962 12 Detva, IČO: 50 918 176, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 25.05.2017
-Podpisový vzor konateľa 2.zep
Dátum doručenia: 25.05.2017
-Podpisový vzor konateľa 1.zep
Dátum doručenia: 25.05.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 25.05.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 25.05.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 25.05.2017
-podpisovy vzor 2.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Podpisový vzor 1.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-uradny zaznam.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Vyhlásenie správcu vkladu.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-dodatok k SZ.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť ELEMONT s.r.o., reg. vo vložke Sro 16593/S-Zbl, so sídlom: Cirovská 370, 991 06 Záhorce, IČO: 36 682 527, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie spoločníka.zep
Dátum doručenia: 19.01.2018
-listina konatela.zep
Dátum doručenia: 19.01.2018
-spol. zmluva - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť ENA Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 32261/S-Zbl, so sídlom: Sečianky 150, 991 10 Sečianky, IČO: 50 967 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť Entermoty s.r.o., reg. vo vložke Sro 32242/S-Zbl, so sídlom: Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 964 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017

Spoločnosť FRH PN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32231/S-Zbl, so sídlom: Na Uhlisku 1207/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 979 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Protokol rozdelenia - NZ 19334/2017
Dátum doručenia: 16.06.2017

Spoločnosť FRH RKM, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32241/S-Zbl, so sídlom: Na Uhlisku 1207/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 980 378, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Projekt rozdelenia NZ 19334/2017
Dátum doručenia: 16.06.2017

Spoločnosť FRH ROS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32227/S-Zbl, so sídlom: Na Uhlisku 1207/14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 978 586, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Čestné vyhlásenie
Dátum doručenia: 07.06.2017
-Projekt rozdelenia - NZ 19334/2017
Dátum doručenia: 16.06.2017

Spoločnosť GynVi s.r.o., reg. vo vložke Sro 27571/S-Zbl, so sídlom: Ulica 29.augusta 608/3, 963 01 Krupina, IČO: 47 996 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť HOCKEY CONSULTING PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 32251/S-Zbl, so sídlom: Nad plážou 14458/15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 964 313, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Písomné vyhlásenie.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Plná moc HOCKEY CONSULTING PLUS.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017

Spoločnosť HTLM s.r.o., reg. vo vložke Sro 32256/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 969 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 19.06.2017
-čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
Dátum doručenia: 20.09.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 20.09.2017
-Podpisový vzor nového konateľa.zep
Dátum doručenia: 20.09.2017
-Úplné znenie zakladateľskej litiny.zep
Dátum doručenia: 20.09.2017

Spoločnosť Individi s.r.o., reg. vo vložke Sro 32249/S-Zbl, so sídlom: Školská 200/31, 985 26 Málinec, IČO: 50 963 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-5.prehlasenie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017
-7.splnomocnenie OR.zep
Dátum doručenia: 14.06.2017

Spoločnosť Jalaie s.r.o., reg. vo vložke Sro 32230/S-Zbl, so sídlom: Ing. Štefana Višňovského 211/6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 967 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017

Spoločnosť Janka Tóthová s. r. o., reg. vo vložke Sro 32229/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 29/97, 962 12 Detva, IČO: 50 832 930, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Podpisový vzor konateľa (Janka tothova 30225).zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Dodatok k zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným .zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Zakladateľská listina/Spoločenská zmluva - úplné znenie (.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017

Spoločnosť Kalemix, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32243/S-Zbl, so sídlom: Jána Bottu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 946 528, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 12.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 12.06.2017
-Plná moc Kalemix.zep
Dátum doručenia: 12.06.2017
-Podpisový vzor Gajdoš.zep
Dátum doručenia: 12.06.2017
-Podpisový vzor Tlučák.zep
Dátum doručenia: 12.06.2017

Spoločnosť Kevely s.r.o., reg. vo vložke Sro 32250/S-Zbl, so sídlom: 9. Mája 13/27, 960 01 Zvolen, IČO: 50 960 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017

Spoločnosť Locomotion - Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 23944/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO: 47 096 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie Loco PM.zep
Dátum doručenia: 30.11.2017
-Zápisnica Hološi PM.zep
Dátum doručenia: 30.11.2017
-Rozhodnutie Alex PM.zep
Dátum doručenia: 30.11.2017

Spoločnosť LUTEUS SK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32224/S-Zbl, so sídlom: Budča 422, 962 33 Budča, IČO: 50 957 881, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-PV- p. Snopko, Ing. Štroffek
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Prehlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.06.2017
-SZ
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Osvedčenie ŽR
Dátum doručenia: 16.06.2017

Spoločnosť MAR-RAM delta s.r.o., reg. vo vložke Sro 32258/S-Zbl, so sídlom: Moyzesova 36, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 947 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Vyhlásenie spoločníka .zep
Dátum doručenia: 15.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.08.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 17.08.2017
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 17.08.2017

Spoločnosť ML ARCHITEKT s.r.o., reg. vo vložke Sro 32245/S-Zbl, so sídlom: Štúrova 1355/43, 962 12 Detva, IČO: 50 960 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 16.06.2017

Spoločnosť MONT BOSS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 30494/S-Zbl, so sídlom: Novozámocká 67, 949 05 Nitra, IČO: 50 481 649, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 12.09.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 12.09.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 12.09.2016
-vzorový podpis Dejan.zep
Dátum doručenia: 12.09.2016
-vzorový podpis Milenko.zep
Dátum doručenia: 12.09.2016
-zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 28.11.2017
-Spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 28.11.2017

Spoločnosť Morione s. r. o., reg. vo vložke Sro 32263/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 6030/62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 964 186, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Podpisový vzor konateľa (Morione 31151).zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka (morione 38160).zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017

Spoločnosť MP consultant office, s.r.o., reg. vo vložke Sro 22016/S-Zbl, so sídlom: Námestie Matice slovenskej 2/408, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46 617 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018
-Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť Naša zem, s.r.o., reg. vo vložke Sro 32232/S-Zbl, so sídlom: Medovarce 152, 962 65 Medovarce, IČO: 44 265 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 17.08.2017
-Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Naša zem, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 17.08.2017

Spoločnosť NEXCORP s.r.o., reg. vo vložke Sro 32260/S-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 3590/328, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 50 969 609, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona..zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-ustanovenie konateľa do funkcie .zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 20.06.2017

Spoločnosť Stellmat s.r.o., reg. vo vložke Sro 32226/S-Zbl, so sídlom: Karpatská 6177/5, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 949 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.06.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.06.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 13.06.2017
-Písomné vyhlásenie.zep
Dátum doručenia: 13.06.2017
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 13.06.2017
-Písomné vyhlásenie.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017
-Zakladateľská listina vr. podp. vzoru.zep
Dátum doručenia: 04.12.2017

Spoločnosť Trade centre s.r.o., reg. vo vložke Sro 32536/S-Zbl, so sídlom: Gusevova 26, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 048 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 03.08.2017
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 03.08.2017
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 03.08.2017
-podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 03.08.2017
-rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 07.12.2017
-Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 07.12.2017
-Živnostenské osvedčenie.zep
Dátum doručenia: 07.12.2017

Spoločnosť TRILA Finance, s. r. o., reg. vo vložke Sro 32237/S-Zbl, so sídlom: Jána Bottu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 505 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.08.2017

Spoločnosť UNITEUS a.s., reg. vo vložke Sa 1052/S-Zbl, so sídlom: Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 855 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-vyhlasenie statutara.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017
-Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 01.12.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1