Obchodný vestník 18/2018 Zbierka listín Deň vydania: 25.01.2018
R007347
Okresný súd Bratislava I - Zbierka listín

Spoločnosť 4Service SK operations s. r. o., reg. vo vložke Sro 100010/B-Zbl, so sídlom: Súťažná 1125/21, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 858 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka č. 2 zo dňa 18.11.2015.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť A & Polo, s. r. o., reg. vo vložke Sro 91199/B-Zbl, so sídlom: Krížna 30, 811 07 Bratislava, IČO: 47 359 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutei jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Suhlas a podpisovy vzor prokuristu.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť AB&P, s.r.o., reg. vo vložke Sro 103734/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 47 257 555, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisovy vzor_Bantser.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť ABC Food Machinery spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 4742/B-Zbl, so sídlom: Nerudova 51, 821 04 Bratislava, IČO: 31 346 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Accelerate Property Fund Slovakia 1 s.r.o., reg. vo vložke Sro 109740/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 242 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť AK unit s. r. o., reg. vo vložke Sro 101807/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO: 43 927 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisový vzor a prijatie funkcie prokuristu.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť ALHASAN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 100267/B-Zbl, so sídlom: Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 559 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť AMIROTEC SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 52543/B-Zbl, so sídlom: Fraňa Krála 35, 811 05 Bratislava, IČO: 44 189 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť AP2 s. r. o., reg. vo vložke Sro 43598/B-Zbl, so sídlom: Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 711 225, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť aPARtment spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 1756/B-Zbl, so sídlom: Gessayova 10, 851 03 Bratislava, IČO: 17 332 982, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Apiary, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 109480/B-Zbl, so sídlom: Pútnická 82, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 50 227 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť ARANY KÁRÁSZ, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109708/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 26, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 190 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť ARDO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109751/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 26, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 190 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Arete Eta SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 29260/B-Zbl, so sídlom: EUROVEA Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 35 861 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.2.2016.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Arete Slovak Republic V s.r.o., reg. vo vložke Sro 48059/B-Zbl, so sídlom: EUROVEA Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36 837 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.2.2016.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Assets Management, a. s., reg. vo vložke Sa 4533/B-Zbl, so sídlom: Potočná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 44 285 418, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť ATFO Staving, s. r. o., reg. vo vložke Sro 58592/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 82, 821 01 Bratislava, IČO: 44 791 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Atwin s. r. o., reg. vo vložke Sro 109636/B-Zbl, so sídlom: Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 204 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť AVD Consulting s.r.o., reg. vo vložke Sro 83921/B-Zbl, so sídlom: Hlbinná 5, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 47 241 390, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť B2B Services a. s., reg. vo vložke Sro 44154/B-Zbl, so sídlom: Nové Záhrady I 13/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 726 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 07.08.2017
-Znalecky posudok.zep
Dátum doručenia: 02.08.2017
-Sprava konatela.zep
Dátum doručenia: 02.08.2017
-Stanovy.zep
Dátum doručenia: 02.08.2017

Spoločnosť Bafu, s. r. o., reg. vo vložke Sro 87437/B-Zbl, so sídlom: Bzovícka 26, 851 07 Bratislava, IČO: 47 029 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., reg. vo vložke Sr 639/B-Zbl, so sídlom: Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislva, IČO: 36 669 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 19.12.2017
Dátum doručenia: 04.01.2018
-úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2017
Dátum doručenia: 04.01.2018

Spoločnosť Barcelona plus s.r.o., reg. vo vložke Sro 109741/B-Zbl, so sídlom: Zámocka 6, 811 01 Bratislava, IČO: 50 204 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť BauSen, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26451/B-Zbl, so sídlom: Osvetová 24, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 835 290, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť BCT 1 s. r. o., reg. vo vložke Sro 124574/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 268 817, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina1_Zmluva o prevode časti podniku_BCT 1.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina2_Rozhodnutie jediného spoločníka BCT 1.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina3_Smernica_Špecifikácia častí podniku.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť BCT 2 s.r.o., reg. vo vložke Sro 124580/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 269 741, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina1_Zmluva o prevode časti podniku_BCT 2.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina2_Rozhodnutie jediného spoločníka BCT 2.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina3_Smernica_Špecifikácia častí podniku.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť BCT 3 s.r.o., reg. vo vložke Sro 124533/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 266 822, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina1_Zmluva o prevode časti podniku_BCT 3.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina2_Rozhodnutie jediného spoločníka BCT 3.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina2_Rozhodnutie jediného spoločníka BCT 3.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť BENU SK 41, s.r.o., reg. vo vložke Sro 93112/B-Zbl, so sídlom: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 469 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločnika.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť BEST MARKET s.r.o., reg. vo vložke Sro 114331/B-Zbl, so sídlom: Kvetná 1261, 900 41 Rovinka, IČO: 50 500 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť BILLBOARDCENTER s. r. o., reg. vo vložke Sro 109544/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 202 413, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť BLUE LINE SOLUTIONS s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 116105/B-Zbl, so sídlom: Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 640 176, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 20.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 20.12.2017
-Konečná správa o priebehu likvidácie.zep
Dátum doručenia: 20.12.2017
-Návrh na rozdelenie.zep
Dátum doručenia: 20.12.2017
-Účtovná závierka.zep 2017
Dátum doručenia: 20.12.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 02.12.2016

Spoločnosť BONET Systems, s.r.o., reg. vo vložke Sro 40056/B-Zbl, so sídlom: Lenardova 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36 289 736, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť BORNN s. r. o., reg. vo vložke Sro 109821/B-Zbl, so sídlom: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 50 209 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa (MODULAR 14420).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť BRAVI PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 108769/B-Zbl, so sídlom: Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 140 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nové úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť BROTHERS Reality, s. r. o., reg. vo vložke Sro 109706/B-Zbl, so sídlom: Račianska 29, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 110 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Menlo_vyhlasenie konatela+podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť BYTY VINOHRADY 1, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 79475/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 14, 811 02 Bratislava, IČO: 46 545 875, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica ku dňu vstutpu do likvidácie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-zápisnica ku dňu skončenia likvidácie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-konečná správa a návrh na rozdelenie majetkového zostatku.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-výkaz ziskov a strát.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť BYTY VINOHRADY, s.r.o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 71198/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 14, 811 02 Bratislava, IČO: 46 069 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica ku dňu vstupu do likvidácie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-zápisnica ku dňu skončenia likvidácie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-konečná správa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-výkaz ziskov a strát.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť C - TEQ s.r.o., reg. vo vložke Sro 44882/B-Zbl, so sídlom: Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 36 747 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplné znenie ZL.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisový vzor Malovičová.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisový vzor Švancar.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť CARDIOPED, s.r.o., reg. vo vložke Sro 39880/B-Zbl, so sídlom: Haburská 211/20, 821 01 Bratislava, IČO: 36 287 105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie spoločníka zo dňa 16.1.2018
Dátum doručenia: 21.01.2018
-Povolenie na činnosť zo dňa 29.11.2017
Dátum doručenia: 21.01.2018
-Spoločenská zmluva - úplné znenie zo dňa 16.1.2018
Dátum doručenia: 21.01.2018

Spoločnosť CEREBRUM FINANCE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 121411/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 6455/8, 811 01 Bratislava, IČO: 50 884 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2017, prezenčná listina
Dátum doručenia: 28.12.2017
-úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 06.12.2017
Dátum doručenia: 28.12.2017
-podpisový vzor- JUDr. Oliver Baláž zo dňa 06.12.2017
Dátum doručenia: 28.12.2017

Spoločnosť CIVOP SLOVAKIA, s.r.o., reg. vo vložke Sro 31486/B-Zbl, so sídlom: Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 35 883 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť CLEAN HOME, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109849/B-Zbl, so sídlom: Stupavská 27, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 198 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpis vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť CNIC Slovakia Logistics I s.r.o., reg. vo vložke Sro 48076/B-Zbl, so sídlom: Gáň 319, 924 01 Gáň, IČO: 36 838 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2016.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť CNIC Slovakia Logistics II s. r. o., reg. vo vložke Sro 39885/B-Zbl, so sídlom: Gáň 317, 924 01 Gáň, IČO: 36 287 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.2.2016.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť CNIC Slovakia Logistics III s.r.o., reg. vo vložke Sro 48032/B-Zbl, so sídlom: Gáň 320, 924 01 Gáň, IČO: 36 836 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.2.2016.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť CNIC Slovakia Logistics IV s.r.o., reg. vo vložke Sro 32907/B-Zbl, so sídlom: Gáň 318, 924 01 Gáň, IČO: 35 897 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.2.2016.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť COTECO s.r.o., reg. vo vložke Sro 97850/B-Zbl, so sídlom: Moravská 7, 831 03 Bratislava, IČO: 47 689 340, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie Zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti - Ing. Norbert Németh.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení- stavbyvedúci.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Culinary servis s.r.o., reg. vo vložke Sro 88296/B-Zbl, so sídlom: Zelená 1717/21, 900 45 Malinovo, IČO: 47 047 143, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka (Culinary servis 13915).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 1.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Damco Slovakia, s. r. o., reg. vo vložke Sro 25962/B-Zbl, so sídlom: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 35 830 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Dodatok k zápisnici.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť DEBRA BA s.r.o., reg. vo vložke Sro 96069/B-Zbl, so sídlom: Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO: 47 604 328, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplné  znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-živnostenský list.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť DEMONT S.R.L. - organizačná zložka, reg. vo vložke Po 1870/B-Zbl, so sídlom: Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 45 643 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Podpisovaný vzor - Lorenza Dellepiane
Dátum doručenia: 22.12.2017
Listina je vyhotovená: v talianskom jazyku

Spoločnosť DEMONT S.R.L. - organizačná zložka, reg. vo vložke Po 1870/B-Zbl, so sídlom: Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 45 643 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie v zmenách v organizačnej zložke
Dátum doručenia: 22.12.2017
Listina je vyhotovená: v talianskom jazyku

Spoločnosť DEVAK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 120206/B-Zbl, so sídlom: Bartókova 2D, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 50 949 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.1.2018
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť Dogstar s. r. o., reg. vo vložke Sro 109908/B-Zbl, so sídlom: Padlých Hrdinov 71, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50 183 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť DS Plus, s. r. o., reg. vo vložke Sro 87771/B-Zbl, so sídlom: Devínska cesta 3752/22, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín, IČO: 47 044 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Zápisnica z rokovania MVZ.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť DYNAMICO, s. r. o., reg. vo vložke Sro 33220/B-Zbl, so sídlom: Lazovná 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 901 055, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie spoločníka.zep
Dátum doručenia: 21.12.2016
-vzdanie sa funkcie konateľa.zep
Dátum doručenia: 21.12.2016
-potvrdenie OU o ukončení podnikania a zrušenie všetkých predmetov činnosti.zep
Dátum doručenia: 21.12.2016

Spoločnosť Economy Level, s. r. o., reg. vo vložke Sro 117736/B-Zbl, so sídlom: Podunajská 12542/23E, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 45 695 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2017
Dátum doručenia: 21.12.2017

Spoločnosť Effective System Solution s. r. o., reg. vo vložke Sro 109764/B-Zbl, so sídlom: Ondrejovova 4, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 190 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor - Matúška.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor - Toman.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť elan 1 s.r.o., reg. vo vložke Sro 27050/B-Zbl, so sídlom: Modranská 496/156, 902 01 Vinosady, IČO: 35 840 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka z 16.1.2018
Dátum doručenia: 19.01.2018
-Úplné znenie zakladateľskej listiny z 16.1.2018
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť ELITE Finance, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109743/B-Zbl, so sídlom: Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 195 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť EPS Datacenter Infrastructure s. r. o., reg. vo vložke Sro 109758/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 200 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť ERIKS s.r.o., reg. vo vložke Sro 40440/B-Zbl, so sídlom: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36 356 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Príloha k návrhu na zápis prvých konateľov do OR - p. Jonathan Charles Cook, p. Mark Robert Graham Dixon, p. Howard Finnigan, p. Christopher Robert Storer
Dátum doručenia: 03.05.2006
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku

Spoločnosť ERIKS s.r.o., reg. vo vložke Sro 40440/B-Zbl, so sídlom: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36 356 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 20.01.2017
-podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 20.01.2017
-podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 20.01.2017

Spoločnosť ET Estate, s. r. o., reg. vo vložke Sro 104230/B-Zbl, so sídlom: Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 46 389 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016
-Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016
-Notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016

Spoločnosť EUROPE INFOWAY GROUP s.r.o., reg. vo vložke Sro 109852/B-Zbl, so sídlom: Podunajská 42, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50 185 624, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-EIG Kovács podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Euroshipping s. r. o., reg. vo vložke Sro 95478/B-Zbl, so sídlom: Ul. Svornosti 41, 821 06 Bratislava, IČO: 47 571 055, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie Zakladateľskej listiny .zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., reg. vo vložke Sro 14073/B-Zbl, so sídlom: Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 711 302, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ZL_160216.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-ZL_120216.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-rozhodnutie_ZL.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisový vzor_konatel.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisový vzor_prokurista.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Fairview, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109679/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 45, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 109 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Fairview_vyhlasenie konatela+podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť FIORETTO spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 103602/B-Zbl, so sídlom: Trnavská 2296/57, 902 01 Pezinok, IČO: 48 134 716, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2017
Dátum doručenia: 21.12.2017
-zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2017
Dátum doručenia: 21.12.2017

Spoločnosť floRajo, s. r. o., reg. vo vložke Sro 109491/B-Zbl, so sídlom: Pútnická 82, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 50 228 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Foiro, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109818/B-Zbl, so sídlom: Kostolište 218, 900 62 Kostolište, IČO: 50 206 460, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Ustanovenie konateľa do funkcie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť FOR-YOU-PLUS s. r. o., reg. vo vložke Sro 109961/B-Zbl, so sídlom: Estónska 48, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50 206 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť FREE CORP, s. r. o., reg. vo vložke Sro 81151/B-Zbl, so sídlom: Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 46 656 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Aktuálne znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť GA-GA Trans s. r. o., reg. vo vložke Sro 109942/B-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 1191/55, 903 01 Senec, IČO: 50 210 700, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť GAUČ PUB s. r. o., reg. vo vložke Sro 84431/B-Zbl, so sídlom: Veltlínska 2, 902 01 Pezinok, IČO: 46 858 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Zápisnica z VH 1.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Zápisnica z VH 2.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť GIA Slovakia spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 6336/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 31 364 993, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-GIA Slovakia úplné znenie spoločenskej zmluvy k 25.02.2016.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť GOLDY plus s. r. o., reg. vo vložke Sro 108703/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 50 148 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ÚZ spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Zápisnica MVZ.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Osvedčenie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa- Briatka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa- Bc. Briatka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Grain Slovakia s.r.o., reg. vo vložke Sro 30365/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 872 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť GSound s.r.o., reg. vo vložke Sro 109532/B-Zbl, so sídlom: Kuklovská 25, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 50 199 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť GUARD PLUS, s. r. o., reg. vo vložke Sro 68542/B-Zbl, so sídlom: Štetinová 690/7, 811 06 Bratislava, IČO: 45 915 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-ZL.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Hammerl Group s.r.o., reg. vo vložke Sro 66645/B-Zbl, so sídlom: Pezinská ulica 1103/48, 901 01 Malacky, IČO: 45 659 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Hammerl Group s.r.o. - Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Hammerl Group s.r.o. - Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Happy Widower s.r.o., reg. vo vložke Sro 109787/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 090 402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Hefter group s. r. o., reg. vo vložke Sro 107946/B-Zbl, so sídlom: M. Curie Sklodowskej 1512/13, 851 04 Bratislava, IČO: 50 082 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpis konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť HELBOR TRADING s.r.o., reg. vo vložke Sro 8290/B-Zbl, so sídlom: Jazdecká 2140/46, 931 01 Šamorín, IČO: 31 387 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 30.4.2009
Dátum doručenia: 17.04.2009
-Rozhodnutie štatutárneho orgánu zo dňa 7.4.2009
Dátum doručenia: 17.04.2009
-Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.3.2005, prezenčná listina
Dátum doručenia: 30.03.2005
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.3.2005, zakladateľská listina - príloha
Dátum doručenia: 30.03.2005
-Dodatok č.1 k Zakladateľskej listine zo dňa 2.2.2012
Dátum doručenia: 01.03.2012
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.2.2012
Dátum doručenia: 01.03.2012
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 7.2.2012
Dátum doručenia: 01.03.2012
-Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 31.3.2016
Dátum doručenia: 08.04.2016
-Dodatok č.2 k Zakladateľskej listine zo dňa 31.3.2016
Dátum doručenia: 08.04.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2016
Dátum doručenia: 08.04.2016

Spoločnosť HIPROTEC SK s. r. o., reg. vo vložke Sro 108608/B-Zbl, so sídlom: Líščie údolie 210, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 50 158 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-EBC-Consulting s.r.o. - Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-EBC-Consulting s.r.o. - Živnostenské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť HLUBÍK a spol., spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 2261/B-Zbl, so sídlom: Podháj 125, 841 03 Bratislava, IČO: 30 777 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-rozhodnutie jed. spolocnika.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Zmluva o zlučení.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Honig, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 109473/B-Zbl, so sídlom: Záhradná 5759/24, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 50 226 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť HS MONTAGE s. r. o., reg. vo vložke Sro 108993/B-Zbl, so sídlom: Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 152 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nové úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Huxley Nice Agency, s. r. o., reg. vo vložke Sro 83871/B-Zbl, so sídlom: Grösslingová 2461/35, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 824 022, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.1.2018
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť Chilli Toy s. r. o., reg. vo vložke Sro 109539/B-Zbl, so sídlom: Ľadová 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 199 145, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Christ spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 27054/B-Zbl, so sídlom: Šintavská 26, 851 01 Bratislava, IČO: 36 034 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uplne znenie ZL.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť I.S.B.C. s. r. o., reg. vo vložke Sro 106109/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 104, 900 01 Modra, IČO: 48 290 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uplne znenie splocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016
-zapisnica.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016

Spoločnosť I-CoRe s. r. o., reg. vo vložke Sro 109744/B-Zbl, so sídlom: Kučišdorfská dolina 5251/7E, 902 01 Pezinok, IČO: 50 173 782, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť IFM - PB, s.r.o., reg. vo vložke Sro 101129/B-Zbl, so sídlom: Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 951 273, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakladateľskej listiny z 02.11.2017
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť IFM, a. s., reg. vo vložke Sa 4704/B-Zbl, so sídlom: Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 643 560, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Stanovy a.s. z 10.11.2017
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť iiSTATE s.r.o., reg. vo vložke Sro 109786/B-Zbl, so sídlom: Hrebendova 40/B, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 183 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor .zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť IK Partners s. r. o., reg. vo vložke Sro 65697/B-Zbl, so sídlom: Žltá 2/A, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 035 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Immobiliare Bratislava, s. r. o., reg. vo vložke Sro 64958/B-Zbl, so sídlom: Ul. svornosti 41, 821 06 Bratislava, IČO: 45 520 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 29.04.2010
-dodatok k spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 29.04.2010
-živnostenské listy
Dátum doručenia: 29.04.2010
-vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 29.04.2010
-podpisový vzor Karol Flaskár
Dátum doručenia: 29.04.2010
-podpisový vzor Jozef Flaskár
Dátum doručenia: 29.04.2010

Spoločnosť INCO-MED s.r.o., reg. vo vložke Sro 83092/B-Zbl, so sídlom: Hraničná 53, 821 05 Bratislava, IČO: 36 260 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-SZ.zep
Dátum doručenia: 18.03.2016
-osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 18.03.2016
-zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 18.03.2016
-uznesenie OSBA1 o začatí reštrukturalizačného konania
Dátum doručenia: 24.07.2012

Spoločnosť Infra Services, a. s., reg. vo vložke Sa 4365/B-Zbl, so sídlom: Hraničná 10 , 821 05 Bratislava, IČO: 43 898 190, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Výročná správa za rok 2015.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť Interier Land s. r. o., reg. vo vložke Sro 76618/B-Zbl, so sídlom: Gessayova 14, 851 03 Bratislava, IČO: 46 399 046, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť InvestCommerce s.r.o., reg. vo vložke Sro 95554/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 47 569 557, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Uznesenie valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť INVESTMENT SK, a.s., reg. vo vložke Sa 5806/B-Zbl, so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 228 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.07.2013
-Stanovy
Dátum doručenia: 19.07.2013
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 19.07.2013
-písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum doručenia: 19.07.2013
-Podpisovy vzor
Dátum doručenia: 19.07.2013
-Notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 22.04.2014
-Stanovy.zep
Dátum doručenia: 22.04.2014
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 27.11.2015
-Rozhodnutie 30.11.2015.zep
Dátum doručenia: 11.04.2016
-Notarska zapisnica.zep
Dátum doručenia: 10.03.2017
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 10.03.2017
-Protokol o odovzdani akcii.zep
Dátum doručenia: 10.03.2017
-Notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 13.07.2017
-Zoznam akcionárov.zep
Dátum doručenia: 13.07.2017
-Notarska zapisnica.zep
Dátum doručenia: 08.09.2017

Spoločnosť J. K. Food SERVICE s. r. o. v likvidácii, reg. vo vložke Sro 87606/B-Zbl, so sídlom: Kalinkovo 311, 900 43 Kalinkovo, IČO: 46 994 785, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2017
Dátum doručenia: 08.01.2018
-zakladateľská listina zo dňa 19.12.2017
Dátum doručenia: 08.01.2018
-podpisový vzor-Štefan Konrád zo dňa 19.12.2017
Dátum doručenia: 08.01.2018

Spoločnosť JANKOSTAV s. r. o., reg. vo vložke Sro 109943/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 187 953, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Jojona s.r.o., reg. vo vložke Sro 102488/B-Zbl, so sídlom: Alžbetin Dvor 1415, 900 42 Miloslavov, IČO: 48 043 176, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť K - discont s. r. o., reg. vo vložke Sro 105283/B-Zbl, so sídlom: Staré Grunty 26G, 841 04 Bratislava, IČO: 47 552 255, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-RJS.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť KALWIS s. r. o., reg. vo vložke Sro 106246/B-Zbl, so sídlom: Tupolevova 5, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 48 300 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-rozhodnutie spolocnika.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Kamor, s. r. o., reg. vo vložke Sro 109594/B-Zbl, so sídlom: J. Farkasa 2739/17, 903 01 Senec, IČO: 50 215 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisovy_vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť KIA Bratislava s.r.o., reg. vo vložke Sro 30465/B-Zbl, so sídlom: Tuhovská 7, 831 07 Bratislava, IČO: 35 873 647, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 3.1.2018
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť KRIN, s. r. o., reg. vo vložke Sro 82167/B-Zbl, so sídlom: Agátová 3428/5D, 841 01 Bratislava, IČO: 46 726 667, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Osvedcenie 2012.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť L&L, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109824/B-Zbl, so sídlom: Hlavná 38/31, 900 41 Rovinka, IČO: 50 206 206, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor- Darvaš.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor- Sklenár.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť LANTRA s. r. o., reg. vo vložke Sro 75603/B-Zbl, so sídlom: Trhová 54, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 46 328 840, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Legalmile Holíková, s. r. o., reg. vo vložke Sro 109922/B-Zbl, so sídlom: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 190 130, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Suhlas konatela a podpisovy.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť LENARDO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 33947/B-Zbl, so sídlom: Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 840, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-zápisnica MVZ.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť LEYUAN, s.r.o., reg. vo vložke Sro 16837/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 27, 831 01 Bratislava, IČO: 35 741 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2017
Dátum doručenia: 18.12.2017
-podpisové vzory-Junliang Huang,Xinlei Wu zo dňa 18.12.2017
Dátum doručenia: 18.12.2017

Spoločnosť LTB Corp. s. r. o., reg. vo vložke Sro 57007/B-Zbl, so sídlom: Ul. Mieru 30, 920 42 Červeník, IČO: 44 622 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.8.2010
Dátum doručenia: 05.08.2010
-Podpisový vzor konateľa - Miroslav Blanár, zo dňa 4.8.2010
Dátum doručenia: 05.08.2010
-Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.1.2011
Dátum doručenia: 19.01.2011
-Podpisový vzor konateľa - Martin Višváder, zo dňa 19.1.2011
Dátum doručenia: 19.01.2011
-Podpisový vzor konateľa - Marcel Hruška, zo dňa 3.2.2009
Dátum doručenia: 18.02.2009
-Podpisový vzor konateľa - Martin Višváder, zo dňa 3.2.2009
Dátum doručenia: 18.02.2009
-Podpisový vzor konateľ - Martin Mazúr, zo dňa 3.2.2009
Dátum doručenia: 18.02.2009
-Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 13.2.2009
Dátum doručenia: 18.02.2009
-Výpis zo živnostenského registra č. 110-184312, zo dňa 3.2.2009
Dátum doručenia: 18.02.2009
-Spoločenská zmluva zo dňa 23.1.2009
Dátum doručenia: 18.02.2009
-Spoločenská zmluva zo dňa 24.9.2009
Dátum doručenia: 25.09.2009
-Živnostenský list č. OŽP-A/2009/10753-2, 3 - zo dňa 9.9.2009
Dátum doručenia: 25.09.2009
-Záznam z konania valného zhromaždenia zo dňa 7.9.2009
Dátum doručenia: 25.09.2009
-Záznam z konania valného zhromaždenia zo dňa 9.9.2009
Dátum doručenia: 25.09.2009

Spoločnosť MAPEKA Holding s. r. o., reg. vo vložke Sro 109467/B-Zbl, so sídlom: Pútnická 82, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 50 225 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Mar & And, s. r. o., reg. vo vložke Sro 32576/B-Zbl, so sídlom: Heyrovského 7, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, IČO: 35 894 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Reedicia SZ.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Maxime prospere s.r.o., reg. vo vložke Sro 100680/B-Zbl, so sídlom: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 44 173 172, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisový vzor-Rita Balaj zo dňa 19.12.2017
Dátum doručenia: 29.12.2017

Spoločnosť MAXSERVIS PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 94371/B-Zbl, so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava  - Nové Mesto, IČO: 47 525 525, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018
-Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109847/B-Zbl, so sídlom: Nálepkova 80, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50 196 766, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Medasy s.r.o., reg. vo vložke Sro 109727/B-Zbl, so sídlom: Víglašská 9, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 185 977, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor Bezák.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor Čulák.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť METRAF, s.r.o., reg. vo vložke Sro 100564/B-Zbl, so sídlom: Suché mýto 1, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 881 615, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť MIKOEU-RK, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109710/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 191 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Milash, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109746/B-Zbl, so sídlom: Na varte 13200/2B, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 194 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor konateľa 1.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor konateľa 2.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť MKFin, s.r.o., reg. vo vložke Sro 108212/B-Zbl, so sídlom: Staré záhrady 4818/24, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 109 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spolocenska zmluva.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016
-zapisnica z mimoriadneho valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016

Spoločnosť MKM engineering, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109527/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 201 123, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť MMD s. r. o., reg. vo vložke Sro 109784/B-Zbl, so sídlom: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 209 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-zapisnica.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť MONTECA s.r.o., reg. vo vložke Sro 125081/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 51 302 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-spoločenská zmluva zo dňa 01.12.2017
Dátum doručenia: 03.01.2018
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku
-vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 01.12.2017
Dátum doručenia: 03.01.2018
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku

Spoločnosť MOTECH, s. r. o., reg. vo vložke Sro 72340/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO: 45 596 654, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť MSploty s. r. o., reg. vo vložke Sro 109669/B-Zbl, so sídlom: P. Blahu 17, 940 02 Nové Zámky, IČO: 50 210 858, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť NALI, spol. s r.o., reg. vo vložke Sro 6817/B-Zbl, so sídlom: Nobelova 5, 831 02 Bratislava, IČO: 31 370 357, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-podpisový vzor-Long Pham Quoc zo dňa 20.12.2017
Dátum doručenia: 28.12.2017
-zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2017
Dátum doručenia: 28.12.2017

Spoločnosť NANDU REA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 109951/B-Zbl, so sídlom: Obrancov mieru 5524/34, 902 01 Pezinok, IČO: 50 201 999, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť NLG INVEST s.r.o., reg. vo vložke Sro 109526/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 098 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť NOVOTEX s. r. o., reg. vo vložke Sro 109754/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 098 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Obchodná spoločnosť Panská s.r.o., reg. vo vložke Sro 105108/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 48 215 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Listina1_zmluva o prevode časti podniku:BCT 1.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina2_Zmluva o prevode časti podniku_BCT 2.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina3_Zmluva o prevode časti podniku_BCT 3.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina4_Rozhodnutie jediného spoločníka BCT 1.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina5_Rozhodnutie jediného spoločníka BCT 2.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina6_Rozhodnutie jediného spoločníka BCT 3.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018
-Listina7_Smernica_Špecifikácia častí podniku.zep
Dátum doručenia: 22.01.2018

Spoločnosť OdveziemeVás.sk s.r.o., reg. vo vložke Sro 109797/B-Zbl, so sídlom: Bazovského 8, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 50 194 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Old Pacific Imports s.r.o., reg. vo vložke Sro 109726/B-Zbl, so sídlom: Svetlá 5, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 197 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisovy Uhrin.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisovy Vrbovsky.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť OMD Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 18595/B-Zbl, so sídlom: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 35 761 130, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2017, listina prítomných
Dátum doručenia: 19.01.2018
-Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2017
Dátum doručenia: 19.01.2018

Spoločnosť Original Copy s. r. o., reg. vo vložke Sro 106654/B-Zbl, so sídlom: M. Curie Sklodowskej 1512/13, 851 04 Bratislava, IČO: 48 311 049, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť P.A.S. faktoring, s.r.o., reg. vo vložke Sro 105711/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 47 326 794, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016
-podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016

Spoločnosť P.D. Trans, s.r.o., reg. vo vložke Sro 26804/B-Zbl, so sídlom: Novobanská 3, 851 01 Bratislava, IČO: 35 838 582, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva - úplné znenie zo dňa 4.1.2018
Dátum doručenia: 21.01.2018
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.1.2018
Dátum doručenia: 21.01.2018
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OU-BA-OZP1-2018/020145-3, zo dňa 8.1.2018
Dátum doručenia: 21.01.2018
-Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Dubovan, zo dňa 4.1.2018
Dátum doručenia: 21.01.2018

Spoločnosť PANEM s. r. o., reg. vo vložke Sro 70818/B-Zbl, so sídlom: Pezinská ulica 1103/48, 901 01 Malacky, IČO: 47 233 087, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-PANEM s.r.o. - Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-PANEM s.r.o. - Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Pavimenti Civili e Industriali ZAMD s. r. o., reg. vo vložke Sro 91308/B-Zbl, so sídlom: Šípová 1, 949 01 Nitra, IČO: 47 190 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.08.2013
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.08.2013
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 13.08.2013
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 13.08.2013
-SIGIL_vyhlasenie konatela+podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 07.04.2017
-SIGIL_zapisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 07.04.2017
-osvedcenie (16).zep
Dátum doručenia: 22.06.2017
-Rozhodnutie jediného spoločníka_Sigil.zep
Dátum doručenia: 22.06.2017

Spoločnosť PEGA Trenčín, s.r.o., reg. vo vložke Sro 99759/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 5/B, 821 01 Bratislava, IČO: 36 768 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Pegson s.r.o., reg. vo vložke Sro 109966/B-Zbl, so sídlom: Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice, IČO: 50 190 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť PETROBRAS BUSINESS Group, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 26806/B-Zbl, so sídlom: Podunajská 25, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 35 838 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-rozhodnutie jedineho spolocnika o zmene.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť PHD, s.r.o., reg. vo vložke Sro 43239/B-Zbl, so sídlom: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 702 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2017, listina prítomných
Dátum doručenia: 19.01.2018
-Úplné znenie zakladateľskej listiny z 20.12.2017
Dátum doručenia: 19.01.2018
Listina je vyhotovená: v anglickom jazyku

Spoločnosť Platinum Slovakia, s. r. o., reg. vo vložke Sro 54317/B-Zbl, so sídlom: Mladoboleslavská 2, 902 01 Pezinok, IČO: 44 363 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakl. listiny.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnneí .zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť POSTOJ MEDIA, s. r. o., reg. vo vložke Sro 109944/B-Zbl, so sídlom: Pražská 11, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 205 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť PRESBETON Slovakia, s.r.o., reg. vo vložke Sro 20423/B-Zbl, so sídlom: Zlatovská 1910, 911 05 Trenčín, IČO: 30 841 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka, Plná moc.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Print IT s.r.o., reg. vo vložke Sro 45824/B-Zbl, so sídlom: Amurská 36, 821 06 Bratislava, IČO: 36 774 154, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2014 - 12/2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018
-Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2014 - 12/2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť PRIVATE SERVICE, s.r.o., reg. vo vložke Sro 41944/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 665 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Úplné znenie zakl. listiny.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Vzorový podpis.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Productivity Partners, s.r.o., reg. vo vložke Sro 109530/B-Zbl, so sídlom: Kubínska 64, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 212 737, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Ustanovenie konateľa do funkcie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Prologis Slovak Republic XIV (P) s.r.o., reg. vo vložke Sro 29297/B-Zbl, so sídlom: Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec, IČO: 35 862 378, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2016.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť RAKOSIE, s. r. o., reg. vo vložke Sro 85709/B-Zbl, so sídlom: Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava, IČO: 46 905 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie nástupníckej spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Rozhodnutie zanikajúcej spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Zmluva o zlúčení n 148 2016 s PM.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Resolute Choice s.r.o., reg. vo vložke Sro 109678/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 098 357, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Retrodomov, s.r.o., reg. vo vložke Sro 83306/B-Zbl, so sídlom: Školská 261, 900 41 Rovinka, IČO: 46 760 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uplne znenie ZL.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-rozhodnutie spolocnika.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-osvedcenie ADF Consulting.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatelov.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Revance, s.r.o., reg. vo vložke Sro 46953/B-Zbl, so sídlom: Čajakova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 36 805 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka (revance).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť RLE s.r.o., reg. vo vložke Sro 55061/B-Zbl, so sídlom: Betliarska 12, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 44 422 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zápisnica z VZ.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Robot & Brothers s.r.o., reg. vo vložke Sro 109687/B-Zbl, so sídlom: Zámocká 6619/3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 098 314, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Roman Pavelka - ELMOPA s.r.o., reg. vo vložke Sro 107797/B-Zbl, so sídlom: Veľké Leváre 422, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 50 071 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zl.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-rozh.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-rozh.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpis.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť ROME trans, s. r. o., reg. vo vložke Sro 96057/B-Zbl, so sídlom: Záhradná 340/16, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 47 565 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva  - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia  (ROME TRANS 14138).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Osvedčenie o živnostenskom oprávnení .zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť ROYAL PROGRESS s. r. o., reg. vo vložke Sro 70083/B-Zbl, so sídlom: Alžbetin Dvor 1415, 900 42 Miloslavov, IČO: 47 232 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť RR PLUS s.r.o., reg. vo vložke Sro 24164/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 812 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 07.11.2017
Dátum doručenia: 27.12.2017
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.11.2017
Dátum doručenia: 27.12.2017
-podpisový vzor-Roman Krasňanský zo dňa 07.11.2017
Dátum doručenia: 27.12.2017

Spoločnosť RUFPRAK s. r. o., reg. vo vložke Sro 69669/B-Zbl, so sídlom: Ľuda Ondrejova 4007/33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 232 102, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 20.10.2017
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 30.01.2017
-VZ VALLATE.zep
Dátum doručenia: 30.01.2017
-ZL RUFPRAK.zep
Dátum doručenia: 30.01.2017
-MC pro 23 Vallate spol zmluva UZ.zep
Dátum doručenia: 18.11.2013
-MC pro 23 Vallate MVZ ZEP s CASOVOU PECIATKOU.zep
Dátum doručenia: 18.11.2013
-MC pro 23 Vallate dod 1 ZEP s CASOVOU PECIATKOU.zep
Dátum doručenia: 18.11.2013
-MC pro 23 Vallate dod 2 ZEP s CASOVOU PECIATKOU.zep
Dátum doručenia: 18.11.2013
-MC pro 23 Vallate zivnost osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 18.11.2013
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 27.12.2010
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 27.12.2010
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum doručenia: 27.12.2010

Spoločnosť SEE RE One s. r. o ., reg. vo vložke Sro 107110/B-Zbl, so sídlom: Cintorínska 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 038 907, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Smart EDU s. r. o., reg. vo vložke Sro 109595/B-Zbl, so sídlom: Podkarpatská 9662/16, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 197 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-pod.vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť SMITH & DUST, s. r. o., reg. vo vložke Sro 83259/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 45 899 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zakladatelská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť SOLING s.r.o., reg. vo vložke Sro 42677/B-Zbl, so sídlom: Ondrejovova 28, 821 03 Bratislava, IČO: 36 685 003, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zapisnica.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť SOLL IN s. r. o., reg. vo vložke Sro 33382/B-Zbl, so sídlom: Múzejná 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-osvedčenie o živnosti zo dňa 15.12.2017
Dátum doručenia: 19.12.2017

Spoločnosť SOREKS, s.r.o., reg. vo vložke Sro 103144/B-Zbl, so sídlom: Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava Staré Mesto, IČO: 48 094 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť SOS PARTNER s.r.o., reg. vo vložke Sro 65826/B-Zbl, so sídlom: Strečnianska 3058/3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 45 601 984, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018
-Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum uloženia v RÚZ: 21.01.2018

Spoločnosť STAVNIK s.r.o., reg. vo vložke Sro 109822/B-Zbl, so sídlom: Sološnica 120, 906 37 Sološnica, IČO: 50 216 538, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť STUDIO MODERNA s.r.o., reg. vo vložke Sro 13917/B-Zbl, so sídlom: Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35 709 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-06 rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Suzie s.r.o., reg. vo vložke Sro 106912/B-Zbl, so sídlom: Internátna 7108, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48 325 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uplne_znenie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-zapisnica.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy_vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť SYSTEOS s. r. o., reg. vo vložke Sro 39910/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 36 287 628, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva spoločnosti SYSTEOS s.r.o..zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti SYSTEOS s.r.o..zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť TANDEM - SK s.r.o., reg. vo vložke Sro 37754/B-Zbl, so sídlom: Račianska 76, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 957 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-zapisnica.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť TD Global s.r.o., reg. vo vložke Sro 120771/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 50 599 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.11.2017
Dátum doručenia: 15.12.2017
-notárska zápisnica N 913/2017, Nz 55111/2017 zo dňa 12.12.2017
Dátum doručenia: 15.12.2017

Spoločnosť TDS - Tasty Drinks Services s. r. o., reg. vo vložke Sro 91356/B-Zbl, so sídlom: Pavlovská 3, 831 03 Bratislava, IČO: 47 375 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Zapisnica z valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Technics Engineering s. r. o., reg. vo vložke Sro 104254/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 48 174 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 02.03.2016

Spoločnosť Tibibo, s. r. o., reg. vo vložke Sro 84620/B-Zbl, so sídlom: Narcisová 813/52, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 823 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka (TIBIBO 14279).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Tieto Slovakia s. r. o., reg. vo vložke Sro 96493/B-Zbl, so sídlom: Dúbravská cesta 4, 841 01 Bratislava, IČO: 47 633 077, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka navrhovateľa o odvolaní konateľa spolu s prekladom.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť TIZOM s.r.o., reg. vo vložke Sro 89573/B-Zbl, so sídlom: Košická 52/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 182 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Nové úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť Trade & Control, s.r.o., reg. vo vložke Sro 36874/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 82, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 946 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť TRASIMO, s.r.o., reg. vo vložke Sro 70685/B-Zbl, so sídlom: Michalská 9, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 736 932, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť TRI VODY MALINOVO 2 s. r. o., reg. vo vložke Sro 96682/B-Zbl, so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 609 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť TrinkMielo, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 109404/B-Zbl, so sídlom: Záhradná 5759/24, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 50 224 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť TSR s.r.o., reg. vo vložke Sro 107962/B-Zbl, so sídlom: Kremnická 3208/6, 960 01 Zvolen, IČO: 47 506 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Dodatok k rozhodnutiu jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Umma, spol. s r. o., reg. vo vložke Sro 109464/B-Zbl, so sídlom: Plavecký Štvrtok 105, 900 68 Plavecký Štvrtok, IČO: 50 225 413, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť VAB EXPERT, spol. s. r. o., reg. vo vložke Sro 109810/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 177 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť VESNA HONEY s.r.o., reg. vo vložke Sro 109700/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 202 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť VIMI s. r. o., reg. vo vložke Sro 109546/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 202 502, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisovy vzor 1.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-podpisovy vzor 2.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť VŠELEKTRO s.r.o., reg. vo vložke Sro 109848/B-Zbl, so sídlom: Štúrova 196/23, 900 33 Marianka, IČO: 50 198 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Website Story, s. r. o., reg. vo vložke Sro 91957/B-Zbl, so sídlom: Studenohorská 2081/50, 841 03 Bratislava, IČO: 47 397 306, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť Willmark Europe, s. r. o., reg. vo vložke Sro 109677/B-Zbl, so sídlom: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 181 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-pod.vzor.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť WUNDERBAR TRAVEL s.r.o., reg. vo vložke Sro 109819/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 191 560, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť YIMEX s. r. o., reg. vo vložke Sro 47005/B-Zbl, so sídlom: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 806 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti webeleven, s.r.o..zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Spoločnosť ZAROB s. r. o., reg. vo vložke Sro 109696/B-Zbl, so sídlom: Vavilovova 1183/26, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 205 757, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť ZCC s.r.o., reg. vo vložke Sro 98964/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 389 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Rozhdnutie spolocnika.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť ZENI Holding, s.r.o., reg. vo vložke Sro 72252/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava-Staré mesto, IČO: 46 107 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Rozhodnutie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť ZiX s. r. o., reg. vo vložke Sro 109906/B-Zbl, so sídlom: Strmý vŕšok 8152/152, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 50 209 426, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podnikateľské oprávnenie.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 29.02.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 29.02.2016

Spoločnosť ZUNBOW s.r.o., reg. vo vložke Sro 109683/B-Zbl, so sídlom: Račianska 159, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 50 199 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
-Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 01.03.2016
-Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 01.03.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1