Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007215

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 31964/N  
OBCHODNÉ MENO: Y WORLD SLOVENSKO s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradná 168/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01
IČO: 46 734 732
DEŇ ZÁPISU: 22.06.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. vedenie účtovníctva
8. administratívne služby
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. vydavateľská činnosť
11. počítačové služby
12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
14. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
15. prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Zsolt Balaj, Bydlisko: Názov obce: Sat. Petreu 470, PSČ: 417078, Štát: Rumunsko, Vznik funkcie: 21.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Zsolt Balaj, Bydlisko: Názov obce: Sat. Petreu 470, PSČ: 417078, Štát: Rumunsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1