Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007210

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 781/N  
OBCHODNÉ MENO: Synergos Slovensko s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätého Beňadika 42, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 31 442 412
DEŇ ZÁPISU: 22.09.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba stolárska-stavebnostolárska
2. kovovýroba
3. činnosť stavbyvedúceho-pozemné stavby
4. činnosť stavebného dozoru-pozemné stavby-jednoduché stavby
5. pozemné a inžinierske stavby
6. poľnohospodárska prvovýroba - rastlinná a živočíšna výroba
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
12. administratívne služby
13. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
14. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. prípravné práce k realizácii stavby
17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Holička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätého Beňadika 42, Názov obce: Nitra
Meno a priezvisko:  Martin Holička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velčice 416, Názov obce: Velčice, PSČ: 951 71, Vznik funkcie: 11.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Štefan Holička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Beňadika 457/42, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 15.9.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o.   2174
2. Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá  medzi spoločníkmi zo dňa 15.6.1994. Stary spis: S.r.o.   2174
3. Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný formou notárskej zápisnice dňa 2.4.1997 pod č. N 50/ 97, NZ 48/97 notárkou Mgr. Evou Žebrákovou.
4. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve spísaný  formou notárskej zápisnice dňa 20.5.1997 pod  č. N 78/97, NZ 78/97 notárkou Mgr. Evou  Žebrákovou.  
5. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 02.10.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z LIGNUM, spol. s r.o. na ZAGAR, spol. s r.o..

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1