Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007204

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29981/N  
OBCHODNÉ MENO: MILETUS s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 49/23, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01
IČO: 46 188 649
DEŇ ZÁPISU: 16.06.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
5. počítačové služby,
6. administratívne služby,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  László Rumpf, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Népkert sor 11, Názov obce: Szeged, PSČ: 6726, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 11.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne v plnom rozsahu.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  László Rumpf, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Népkert sor 11, Názov obce: Szeged, PSČ: 6726, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.05.2011 v zmysle ust. §§ 57, ods. 3, 105 - 153 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.07.2011
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2011
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.08.2011

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1