Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007203

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29185/N  
OBCHODNÉ MENO: LeJa SVK, s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hôrke 48/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 46 192 760
DEŇ ZÁPISU: 01.06.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
2. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ján Lehotský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hôrke 48/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 01.06.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme, pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Lehotský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Hôrke 48/8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.12.2017
LIKVIDÁTOR  
Obchodné meno: RENAUDIT s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, IČO: 31 418 015, Vznik funkcie: 01.12.2017, Zastupca: Meno a priezvisko: Ing. Juraj Matuška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vašinova 55, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 01.12.2017
Obchodné meno: RENAUDIT s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, IČO: 31 418 015, Vznik funkcie: 01.12.2017, Zastupca: Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Billiková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 14/24, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 01.12.2017
Obchodné meno: RENAUDIT s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, IČO: 31 418 015, Vznik funkcie: 01.12.2017, Zastupca: Meno a priezvisko: JUDr. Paulína Paramonová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Vznik funkcie: 01.12.2017
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
V mene likvidátora konajú jeho konatelia samostatne.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1