Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007208

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33517/N  
OBCHODNÉ MENO: ONAQ s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 2487/45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05
IČO: 46 986 995
DEŇ ZÁPISU: 25.01.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Reklamné a marketingové služby
2. Vydavateľksá činnosť
3. Počítačové služby
4. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
9. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
10. Prípravné práce k realizácii stavby
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. Fotografické služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Róbert Baran, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 1236/5, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 01.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme, pripojí konateľ  k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Danka Kožiarska, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárska 268/15, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1