Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007213

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33305/N  
OBCHODNÉ MENO: VIP Hajaš s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1877/1, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01
IČO: 46 944 745
DEŇ ZÁPISU: 18.12.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Pavol Hajaš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynský Sek 115, Názov obce: Lipová, PSČ: 941 02, Vznik funkcie: 18.12.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Pavol Hajaš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynský Sek 115, Názov obce: Lipová, PSČ: 941 02, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1