Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007205

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 38235/N  
OBCHODNÉ MENO: MonCafé, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 67, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 48 001 465
DEŇ ZÁPISU: 10.01.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
3. Reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Minasip Asani, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 228/34, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 26.09.2017
Meno a priezvisko:  Shptim Berisha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 228/34, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 26.09.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Minasip Asani, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 228/34, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Shptim Berisha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 228/34, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1