Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007212

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 41308/N  
OBCHODNÉ MENO: THORAMA 1, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 322/128, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07
IČO: 50 430 581
DEŇ ZÁPISU: 26.07.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Vedenie účtovníctva
2. Administratívne služby
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
9. Čistiace a upratovacie služby
10. Reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Veronika Princzová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 294/42, Názov obce: Beladice, PSČ: 951 75, Vznik funkcie: 22.12.2017
Meno a priezvisko:  Iveta Princzová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 294/42, Názov obce: Beladice, PSČ: 951 75, Vznik funkcie: 22.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Veronika Princzová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 294/42, Názov obce: Beladice, PSČ: 951 75, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Iveta Princzová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 294/42, Názov obce: Beladice, PSČ: 951 75, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1