Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007201

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26351/N  
OBCHODNÉ MENO: ecoZÁKLADY s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná ul. 3081/15, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01
IČO: 45 459 649
DEŇ ZÁPISU: 31.03.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
7. prenájom hnuteľných vecí
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
12. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
13. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
14. Keramická výroba
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Briestenský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná ul. 3081/15, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01, Vznik funkcie: 31.03.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Briestenský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná ul. 3081/15, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1