Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R007206

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10326/N  
OBCHODNÉ MENO: MOREZ GROUP a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 89, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05
IČO: 36 659 126
DEŇ ZÁPISU: 29.07.2006
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
2. podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
5. pomocné stavebné práce
6. údržba a oprava mechanických častí počítača a kancelárskych strojov
7. pokládka káblových rozvodov
8. automatizované sprácovanie dát
9. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb
10. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
13. reklamná a propagačná činnosť
14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
15. čistiace a upratovacie práce
16. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
17. oprava vyhradených technických zariadení technických v rozsahu : oprava a údržba - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
18. opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
19. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
20. projektovenie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
21. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
22. oprava a kontrola požiarnych vodovodov
23. oprava a kontrola požiarnych hydrantov
24. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
25. montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
26. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
27. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
28. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
29. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
30. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
31. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
32. prevádzkovanie technickej služby v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti – projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko:  Peter Repa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Okánika 2/589, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 29.07.2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva koná za spoločnosť samostatne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Silvia Fábryová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Braneckého 5, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 20.06.2012
Meno a priezvisko:  Miroslav Žitný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murániho 8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Vznik funkcie: 20.06.2012
predseda, Meno a priezvisko: Bc. Zuzana Repová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod pánskym lesom 23, Názov obce: Nitrianske Hrnčiarovce, PSČ: 951 01, Vznik funkcie: 16.12.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 35 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 35 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je  
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre rozhodnutím zo dňa 10.10.2006 č.p. LIC-49-17/2006 udelilo spoločnosti MOREZ GROUP a.s.,  so sídlom: Novozámocká 89, Nitra, licenciu na prevádzkovanie technickej služby, v rozsahu podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1