Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R007189

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 10130/N  
OBCHODNÉ MENO: Seter, k.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie chodníky 31, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 51 265 150
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁR
Obchodné meno: Salangana s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie chodníky 31, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, IČO: 51 199 301, Vznik funkcie: 23.01.2018, Zastupca: Meno a priezvisko:  Matej Gašaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie chodníky 31, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: samostatne
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Obchodné meno: Salangana s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie chodníky 31, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
Komanditisti:  
Obchodné meno: Salep s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie chodníky 31, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Výška vkladu: 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1