Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R007188

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 44876/N  
OBCHODNÉ MENO: Pixie IT s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 6, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01
IČO: 51 291 495
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
4. Prenájom hnuteľných vecí
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Administratívne služby
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. Fotografické služby
11. Dizajnérske činnosti
12. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
13. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Štefan Simon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Kinizsiho 260/14, Názov obce: Tvrdošovce, PSČ: 941 10, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Jaroslav Ružička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 314/1, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Erik Antolov, Bydlisko: Názov obce: Veľká Čalomija 64, PSČ: 991 09, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Štefan Simon, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Kinizsiho 260/14, Názov obce: Tvrdošovce, PSČ: 941 10, Výška vkladu: 1 800,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 800,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Jaroslav Ružička, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 314/1, Názov obce: Šahy, PSČ: 936 01, Výška vkladu: 1 600,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 600,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Erik Antolov, Bydlisko: Názov obce: Veľká Čalomija 64, PSČ: 991 09, Výška vkladu: 1 600,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 600,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1