Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R007191

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 44875/N  
OBCHODNÉ MENO: STAVPROS NR s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farská 46, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 51 310 279
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti  obchodu, služieb, výroby
3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4. vedenie účtovníctva
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. administratívne služby
7. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
12. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
13. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
14. finančný leasing
15. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
16. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
17. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
18. faktoring a forfaiting
19. čistiace a upratovacie služby
20. poskytovanie služieb osobného charakteru
21. fotografické služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Gontko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golianova 562/54, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 12, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Miloš Gontko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golianova 562/54, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 12, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1