Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R007186

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 44874/N  
OBCHODNÉ MENO: HALI TRADE s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Komoča 352, PSČ: 941 21
IČO: 51 304 902
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
2. výroba nápojov
3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
4. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
5. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. sťahovacie služby
11. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
12. kuriérske služby
13. počítačové služby a služby súvisice s počítačovým spracovaním údajov
14. záložne
15. vedenie účtovníctva
16. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
17. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
18. fotografické služby
19. čistiace a upratovacie služby
20. administratívne služby
21. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Dávid Halász, Bydlisko: Názov obce: Komoča 352, PSČ: 941 21, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Dávid Halász, Bydlisko: Názov obce: Komoča 352, PSČ: 941 21, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1