Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R007187

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 44873/N  
OBCHODNÉ MENO: Hellas Sickla s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Moča 196, PSČ: 946 37
IČO: 51 318 024
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Chov vybraných druhov zvierat
3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
5. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
6. Poskytovanie služieb v rybárstve
7. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
8. Výroba potravinárskych výrobkov
9. Výroba kŕmnych zmesí
10. Výroba nápojov
11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
12. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
13. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
14. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
15. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
16. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
18. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
19. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
20. Prípravné práce k realizácii stavby
21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
23. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
24. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
25. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
26. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
27. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
28. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
29. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
30. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
31. Prevádzkovanie výdajne stravy
32. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
33. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
34. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
35. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
36. Finančný lízing
37. Faktoring a forfaiting
38. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených prenájmom
39. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
40. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
41. Dizajnérske činnosti
42. Prenájom hnuteľných vecí
43. Informačná činnosť
44. Administratívne služby
45. Čistiace a upratovacie služby
46. Verejné obstarávanie
47. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
48. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
49. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
50. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
51. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Előd Orosz, Bydlisko: Názov obce: Moča 97, PSČ: 946 37, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Előd Orosz, Bydlisko: Názov obce: Moča 97, PSČ: 946 37, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1