Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R007185

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 44883/N  
OBCHODNÉ MENO: ELDY 2 s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzámska 18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 51 303 001
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Reklamné a marketingové služby
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Pauke, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexyho 370/22, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Vencel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá ulica 413/26, Názov obce: Veľký Cetín, PSČ: 951 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Pauke, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexyho 370/22, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Vencel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá ulica 413/26, Názov obce: Veľký Cetín, PSČ: 951 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1