Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R007184

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 44878/N  
OBCHODNÉ MENO: BEZU Trade, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 6/29, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01
IČO: 51 303 671
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Pánske, dámske a detské kaderníctvo
2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
3. Administratívne služby
4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ladislav Izsák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šurianska 1000/20, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Anna Mrázová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 1114/14, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený za spoločnosť konať navonok samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ladislav Izsák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šurianska 1000/20, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Anna Mrázová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 1114/14, Názov obce: Bánov, PSČ: 941 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1