Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007298

ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 10180/P  
OBCHODNÉ MENO: TRIBUS družstvo
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slánska 20A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06
IČO: 50 936 638
DEŇ ZÁPISU: 23.06.2017
PRÁVNA FORMA: Družstvo
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
3. Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Čistiace a upratovacie služby
11. Vedenie účtovníctva
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. chov vybraných druhov zvierat
14. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
15. poskytovanie služieb súvisiach so starostlivosťou o zvieratá
16. poskytovanie služieb v rybárstve
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Vasyl Tsuha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domašská 1668/30, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06, Vznik funkcie: 23.06.2017
Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Yuriy Tsuha, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubotická 15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06, Vznik funkcie: 15.01.2018
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná predseda družstva a podpredseda družstva, každý samostatne. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený na podpisovom vzore.
VÝŠKA ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 800,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV: 1,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1