Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007300

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 2112/P  
OBCHODNÉ MENO: ZVAR, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 354/29, Názov obce: Hanušovce nad Topľou, PSČ: 094 31
IČO: 31 701 639
DEŇ ZÁPISU: 05.01.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. zámočníctvo, elektroinštalácia, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v sortimente sklo-porcelán, zlato-klenoty, hodiny, obuvtextil, sprostredkovanie obchodu, maliarske a natieračske práce
2. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
3. kaderníctvo
4. kozmetika
5. závodné stravovanie
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Zuzana Straková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 687/57, Názov obce: Hanušovce nad Topľou, PSČ: 094 31, Vznik funkcie: 11.01.2011
Meno a priezvisko:  Slavomír Straka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 687/57, Názov obce: Hanušovce nad Topľou, PSČ: 094 31, Vznik funkcie: 11.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Štefan Straka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenská 687/57, Názov obce: Hanušovce nad Topľou, PSČ: 094 31, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou pod číslom N 452/94, Nz 411/94 dňa 7.12.1994 JUDr. Valériou Zahorjanovou, notárkou vo Vranove  nad Topľou. Stary spis: S.r.o.   5656
2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine formou notárskej zápisnice N 592/97, Nz 565/97 zo dňa 21.8.1997.  
3. Dodatok č. 1 zo dňa 18.6.1998, ktorým bola zakladateľská listina upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1