Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007297

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18126/P  
OBCHODNÉ MENO: Šafi Med, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slánska 4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06
IČO: 36 717 037
DEŇ ZÁPISU: 01.01.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
2. organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
3. činnosť organizačných poradcov
4. reklamná, propagačná a inzertná činnosť
5. marketing
6. prieskum trhu a verejnej mienky
7. konferenciersky servis poskytovaný improvizovanou formou
8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
12. sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľnej živnosti
13. upratovacie práce a čistenie budov
14. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: všeobecnej ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Augustín Šafranko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vinicami 5, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 01.01.2007
Meno a priezvisko: MVDr. Claudia Rusová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vinicami 5, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 01.01.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisujú sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Augustín Šafranko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vinicami 5, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR
Meno a priezvisko: MVDr. Claudia Rusová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vinicami 5, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1