Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007296

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17138/P  
OBCHODNÉ MENO: STOMABAZA, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3/125, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 36 514 306
DEŇ ZÁPISU: 08.03.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. maloobchod v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
4. reklamná, inzertná a propagačná činnosť
5. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
6. organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych a športových podujatí
7. výskum trhu a verejnej mienky
8. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v špecializačnom odbore stomatológia
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Pavol Hudec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3/125, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 17.01.2018
Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Hudecová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3/125, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 17.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Pavol Hudec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 3/125, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1