Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007295

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 11467/P  
OBCHODNÉ MENO: MS - Bau, spol. s r.o. Prešov
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodná 18, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 36 458 791
DEŇ ZÁPISU: 22.12.1998
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť: potraviny, tabakové výrobky, zelenina, ovocie, mlieko, mliečné výrobky, mrazené výrobky, ryby, odevy, textil a textilné výrobky, vlákna na výrobu textílií, výrobky z kameňa a sádry, pokrývky hlavy, obuv, koža, výrobky z kože, kožená galantéria, kozmetika, pracie prostriedky, čistiace prostriedky (okrem jedov a žieravín), elektronika, fotografické prístroje a príslušenstvo, audiovizuálna technika a príslušenstvo (vrátane súčiastok), meracie a kontrolné prístroje, hodinárske výrobky, hudobné nástroje, kancelárske potreby, nábytok, sklo, zrkadlá, keramika, guma, hračky, výrobky z umelej hmoty, kovy, výrobky z kovu, železiarsky tovar, stroje, nástroje, sedlárske a remenárske výrobky, športové potreby, rozhlasové a televízne prístroje, drevo, výrobky z dreva, drevené uhlie, korok, korkové a košikárske výrobky, podlahoviny, koberce, stavebný materiál a stavebné hmoty, autosúčiastky a náhradné diely, jednostopové a dvojstopové vozidlá, prívesné vozíky, ťažné zariadenia, umelé hnojivá, palivá, kvety, záhradkárske potreby, periodická a neperiodická tlač, ropné produkty, farebné a drahé kovy, celulóza, syntetické vlákna, výrobky z plastov, suveníry, poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, alkoholické a nealkoholické nápoje, živočíšne a rastlinné výrobky a tuky
2. sprostredkovanie obchodu
3. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
4. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
5. vykonávanie bytových, občianskych a inžinierských stavieb
6. prenájom motorových vozidiel, strojov a technických zariadení
7. sprostredkovanie výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Molčan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 22, Názov obce: Prešov, Vznik funkcie: 22.12.1998
Meno a priezvisko: Ing. Peter Sekerák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 4704/97, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 22.12.1998
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Molčan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 22, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Peter Sekerák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 4704/97, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
POVOLENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA
Povolenie konania: 07.10.2016
SKONČENIE REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA
Skončenie konania: 30.01.2017
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.2.1998 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.3.1998 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Zmena č. 2 zo dňa 7.12.1999 spoločenskej zmluvy.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1