Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007291

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30755/P  
OBCHODNÉ MENO: CropTech. s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova 18, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18
IČO: 47 814 861
DEŇ ZÁPISU: 27.08.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja  konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. počítačové služby
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
9. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Jakub Szász, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova 18, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18, Vznik funkcie: 17.10.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Marián Dandul, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nálepkova 1191/24, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 01, Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Michal Truban, Bydlisko: Názov obce: Kysucký Lieskovec 457, PSČ: 023 34, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
Obchodné meno: Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Emile Reuter 11, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L-2420, Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo, Výška vkladu: 4 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Jakub Szász, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova 18, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18, Výška vkladu: 6 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 750,000000 EUR
Meno a priezvisko: Bc. Michal Vanko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinovo námestie 7, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12, Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Ivan Štefunko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 46, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 17.12.2014
Meno a priezvisko:  Jaroslav Ľupták, Bydlisko: Názov obce: Braväcovo 251, PSČ: 976 64, Vznik funkcie: 17.12.2014
Meno a priezvisko:  Michal Truban, Bydlisko: Názov obce: Kysucký Lieskovec 457, PSČ: 023 34, Vznik funkcie: 17.12.2014
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1