Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007290

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28699/P  
OBCHODNÉ MENO: BECREA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vinbargom 1, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01
IČO: 47 385 341
DEŇ ZÁPISU: 18.09.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Počítačové služby
5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. Administratívne služby
8. Reklamné a marketingové služby
9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. Prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Marián Rohaľ, Bydlisko: Názov obce: Kružlov 295, PSČ: 086 04, Vznik funkcie: 18.09.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Marián Rohaľ, Bydlisko: Názov obce: Kružlov 295, PSČ: 086 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1