Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007294

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25824/P  
OBCHODNÉ MENO: Chemomed s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 101, Názov obce: Svit, PSČ: 059 21
IČO: 46 459 375
DEŇ ZÁPISU: 31.03.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia- ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore: všeobecné lekárstvo
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
4. prenájom hnuteľných vecí
5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Iveta Maťašová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 130/25, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 08.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Iveta Maťašová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 130/25, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1