Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007288

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24822/P  
OBCHODNÉ MENO: ArtAntikvariát, s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Duklianskych hrdinov 3979/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 46 295 461
DEŇ ZÁPISU: 23.08.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
4. vydavateľská činnnosť
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. vykonávanie mimoškolskej vzedlávacej činnosti
7. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
8. reklamné a marketingové služby
9. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
10. prieskum trhu a verejnej mienky
11. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčasti z dreva do finálnych produktov a ich údržba
12. organizovanie dobrovoľných dražieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: PhDr. Ľuboš Olejník, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko duklianskych hrdinov 3979/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 07.05.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Olejník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 1, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 14.12.2017
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: PhDr. Ľuboš Olejník, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko duklianskych hrdinov 3979/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 14.12.2017
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácií spoločnosti. V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1