Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007289

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34054/P  
OBCHODNÉ MENO: AVV EUROPE SERVICES s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 36 434 833
DEŇ ZÁPISU: 28.09.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
3. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
4. predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov v rozsahu voľných živností
5. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
6. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
7. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
8. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. reklamná a propagačná činnosť
10. prenájom reklamných plôch
11. počítačové služby
12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
14. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektov s nebezpečenstvom výbuchu
15. vedenie účtovníctva
16. sprostredkovateľká činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
17. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
18. služby požičovní
19. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
20. údržba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
21. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
22. Skladovanie a uskladňovanie
23. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
24. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
25. Vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Radek Matějkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husova 165/5, Názov obce: Brno - Staré Brno, PSČ: 602 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Musah Selmani, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kláštorská 125/20, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1