Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007292

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35506/P  
OBCHODNÉ MENO: DM autoservis s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Hrabkov 239, PSČ: 082 33
IČO: 51 217 091
DEŇ ZÁPISU: 24.11.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
2. Opravy karosérií
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Anton Marušák, Bydlisko: Názov obce: Hrabkov 239, PSČ: 082 33, Vznik funkcie: 12.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Dávid Marušák, Bydlisko: Názov obce: Hrabkov 239, PSČ: 082 33, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1