Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007287

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35406/P  
OBCHODNÉ MENO: APOTHEKA Stakčín s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Cirochou 2308/4, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01
IČO: 51 172 933
DEŇ ZÁPISU: 01.11.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Administratívne služby
2. Vedenie účtovníctva
3. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: PharmDr. Štefan Dunaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 4028/25, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01, Vznik funkcie: 01.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: PharmDr. Štefan Dunaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 4028/25, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1