Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007286

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33585/P  
OBCHODNÉ MENO: AA STAV KOSICE s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšná Myšľa 309, Názov obce: Vyšná Myšľa, PSČ: 044 15
IČO: 50 556 819
DEŇ ZÁPISU: 26.10.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prípravné práce k realizácii stavby
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Administratívne služby
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. Poskytovanie sociálnych služieb
15. Poskytovanie služieb osobného charakteru
16. Čistiace a upratovacie služby
17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
18. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
19. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ladislav Hric, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 286/24, Názov obce: Ždaňa, PSČ: 044 14, Vznik funkcie: 09.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ladislav Hric, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 286/24, Názov obce: Ždaňa, PSČ: 044 14, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1