Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007299

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10520/P  
OBCHODNÉ MENO: WALD Slovakia Plus a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 506/106, Názov obce: Podolínec, PSČ: 065 03
IČO: 50 789 112
DEŇ ZÁPISU: 04.04.2017
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť odborného lesného hospodára
2. Odevná výroba
3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
5. Prípravné práce k realizácii stavby
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
9. Administratívne služby
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
12. Výrobu jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Vedenie účtovníctva
15. Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín
16. Fotografické služby
17. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
19. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
20. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
21. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Pitoňák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 506/106, Názov obce: Podolínec, PSČ: 065 03, Vznik funkcie: 04.04.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripojí k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii svoj vlastnoručný podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Jana Pitoňáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 506/106, Názov obce: Podolínec, PSČ: 066 03, Vznik funkcie: 04.04.2017
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Smoroňová, Bydlisko: Názov obce: Nová Ľubovňa 382, PSČ: 065 11, Vznik funkcie: 04.04.2017
Meno a priezvisko: Mgr.Art. Anna Smoroňová, Bydlisko: Názov obce: Nová Ľubovňa 382, PSČ: 065 11, Vznik funkcie: 04.04.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1