Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R007285

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10427/P  
OBCHODNÉ MENO: 1. Tatranská, akciová spoločnosť
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K vodopádom 4051, Názov obce: Štrbské Pleso, PSČ: 059 85
IČO: 31 395 783
DEŇ ZÁPISU: 08.06.1995
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. sprostredkovateľská činnosť,
3. reklama a marketing,
4. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
5. kúpa a predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností, sprostredkovanie ich kúpy, prenájmu a nájmu,
6. prenájom hnuteľných vecí,
7. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami /poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom/,
8. pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/,
9. prevádzovanie ihrísk pre deti a mládež,
10. prevádzkovanie lanových vlekov,
11. prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Štrbské Pleso  -  Solisko,
12. prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe TS-3 Štrbské Pleso  -  Mostíky,
13. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
14. poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami,
15. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
16. prevádzkovanie výdajne stravy,
17. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
18. počítačové služby,
19. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
20. administratívne služby,
21. vedenie účtovníctva,
22. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
23. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
24. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
25. poskytovanie služieb informátora,
26. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
27. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti,
28. prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Solisko - Furkota,
29. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Roman Weck, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 06.05.2016
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Slavkovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 287/69, Názov obce: Svit, PSČ: 059 21, Vznik funkcie: 06.05.2016
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Tomko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 516, Názov obce: Štrba, PSČ: 059 38, Vznik funkcie: 01.11.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: JUDr.PaedDr. Markéta Jochymová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinická 401/11, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01, Vznik funkcie: 24.11.2016
Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Barbara Kadlic Kovaľová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valentiniánová 1405/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 06.05.2016
Meno a priezvisko:  Marcel Adamčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 482, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01, Vznik funkcie: 06.05.2016
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: AIRAVATA HOLDING s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 341 400,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 341 400,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 3400, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 571,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.3.1995 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/91 Zb.  
Stary spis: Sa       1416  
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.7.1995  pod č. N 99/95, Nz 101/95 na ktorom bola  schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného  zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo  dňa 22.1.1996 č. N 9/96, Nz 14/96 na ktorom  bola schválená zmena stanov.  
Stary spis: Sa       1416  
3. Osvedčenie o priebehu 3. mimoriadneho valného  zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo  dňa 20.07.1996 pod. č. N 114/96, Nz 121/96.  
Stary spis: Sa       1416  
4. Notárska zápisnica N 572/98, Nz 543/98 zo dňa 8.10.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
Notárska zápisnica N 210/99, Nz 196/99 zo dňa 26.4.1999 osvedčujúca opravnú doložku k osvedčeniu o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.10.1998.  
5. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.9.1999 pod č. N 422/99, Nz 394/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
6. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 320/2002 zo dňa 9.7.2002 na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 84 280 000,-Sk a to znížením menovitej hodnoty akcii.
7. Notárska zápisnica č. N 281/03, Nz 41962/03 zo dňa 29.5.03, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 29.5.2003, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 160.905.000,- Sk a schválené nové stanovy spoločnosti.
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.11.2003 pod č. N 669/2003, Nz 110370/2003, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Deň zániku funkcie člena predstavenstava Mgr. Petra Kostíka - 26.11.2003.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010.
10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 111/2011, Nz 16444/2011, NCRls 16847/2011 zo dňa 06.05.2011.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1