Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R007283

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35754/P  
OBCHODNÉ MENO: MATIO, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sobotské nám. 1748/46, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01
IČO: 51 274 965
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Administratívne služby
7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. Vedenie účtovníctva
9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Viliam Kocún, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sobotské nám. 1748/46, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ  samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: PROFESSIO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sobotské nám. 1748/46, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
Obchodné meno: PROFESSIO SERVICES, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1