Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007130

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20384/T  
OBCHODNÉ MENO: Top1Top s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06
IČO: 36 809 616
DEŇ ZÁPISU: 26.07.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
3. administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového portálu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
5. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
6. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
7. činnosť ekonomických a účtovných poradcov
8. vedenie účtovníctva
9. prieskum trhu
10. reklamná a propagačná činnosť
11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
12. požičiavanie motorových vozidiel
13. nákup a predaj motorových vozidiel
14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
15. organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
16. prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky
17. upratovacie práce
18. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
19. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
20. zhotovovanie web stránok v rozsahu voľnej živnosti
21. prípravné práce k realizácii stavby
22. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
24. stavebné cenárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ľudovít Horečný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 07.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Yanaki Mitkov Yanakiev, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neofit Bozveli 6, Názov obce: Vetovo, PSČ: 7080, Štát: Bulharská republika, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1