Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007134

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1456/T  
OBCHODNÉ MENO: Vetter Slovakia, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F.Urbánka 9, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00
IČO: 34 126 619
DEŇ ZÁPISU: 28.08.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
2. baliace činnosti
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja  konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),  alebo za účelom jeho predaja iným  prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v  rozsahu voľnej živnosti
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu  voľnej živnosti
5. obchodné poradenstvo a podnikateľské  poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
6. výroba potravinárskych výrobkov-cukrovinky, čokoláda
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Thomas Bittel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ludwig – Wilhelm – Str. 14A, Názov obce: Bühl, PSČ: 778 15, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 10.06.2013
Meno a priezvisko:  Markus Zender, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Luegallee 66, Názov obce: Dusseldorf, PSČ: 40545, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 01.12.2014
Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Schwarz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Fándlyho 7447/23, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 01.01.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Pokiaľ je menovaných viac konateľov, koná každý z nich samostatne.  
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Grom, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 3201/5, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 03.07.2013
Meno a priezvisko:  Christian See, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stegermattstrasse 1C, Názov obce: Offenburg, PSČ: 77652, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.11.2014
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: LANDGARD Obst & Gemüse Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veilingstr. A1, Názov obce: Straelen, PSČ: 47638, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 50 787,000000 EUR, Rozsah splatenia: 50 787,000000 EUR
Obchodné meno: LPD Weihs Beteiligungen GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): BiróStraße 14, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 48 796,000000 EUR, Rozsah splatenia: 48 796,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 583,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 583,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia.
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Landgard Vetter, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Urbánka 9, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00, IČO: 44 639 422
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená  spoločenskou zmluvou zo dňa 17.8.1995 podľa  ust. § 24 ods. 1, §§ 56 - 75 a § 105 a nasl.  Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v  znení ďalších zmien a doplnkov.  

Stary spis: S.r.o.   4454
2. Zmluva o prevode obchodného podielu  uzatvorená podľa § 115 odst.1 dňa 12.12.1995  a dňa 16.1.1996. Stary spis: S.r.o.   4454
3. Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskej  zápisnice zo dňa 20.03.1996 č. NZ 49/96, N 73/96.  

Stary spis: S.r.o.   4454
4. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17.08.1995  vo forme notárskej zápisnice zo dňa  19.02.1997.
5. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme  prehlásenia zo dňa 14.05.1997.  
6. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa  21.07.1998. Vyhlásením spoločníka zo dňa  21.07.1998 bol základný dokument spoločnosti  prispôsobený zákonu č. 11/1998 Z.z.  

Vklad zahraničnej osoby  3 000 000,- Sk
7. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa  15.10.1998.
8. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 05.08.2000.
9. Zmena obchodného mena z Dry Frucht Slovakia, s.r.o., na Delipur, s.r.o. rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 27.03.2001.
10. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.11.2002.
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.11.2002.
11. Dodatok zo dňa 13.03.2003 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: Delipur, s.r.o., na: Vetter Slovakia, spol. s r.o.).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1