Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007133

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 12599/T  
OBCHODNÉ MENO: TS, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 2044/95, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01
IČO: 36 242 063
DEŇ ZÁPISU: 06.03.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
3. prevádzkovanie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služiev v KTV
4. Administratívne služby
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Vedenie účtovníctva
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Prípravné práce k realizácii stavby
9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
10. Poskytovanie elektronických komunikačných služieb (služby prístupu k sieti internet - káblový modem) prostredníctvom elektronických komunikačných sietí pre retransmisiu R a TV signálov (KDS) za podmienok ustanovených zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a Všeobecným povolením č.1/2014 Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  František Kováts, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná ul. 2044/95, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01
Meno a priezvisko:  Ildikó Kovátsová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná ul. 2044/95, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  František Kováts, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná ul. 2044/95, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ildikó Kovátsová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná ul. 2044/95, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.02.2001 podľa slovenského práva.
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.09.2002.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1