Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007132

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36815/T  
OBCHODNÉ MENO: Tradične s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Markovičova 2185/9, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02
IČO: 50 093 312
DEŇ ZÁPISU: 13.01.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Reklamné a marketingové služby
5. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
6. Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
8. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
9. Technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a propagačných podujatí v rozsahu voľnej živnosti
10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Bc. Zuzana Kelešiová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Markovičova 2185/9, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02, Vznik funkcie: 13.01.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Obchodnej spoločnosti konajú Konatelia samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí Konateľ k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Obchodnej spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Bc. Zuzana Kelešiová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Markovičova 2185/9, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Margaréta Horváthová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 740/5, Názov obce: Dolná Krupá, PSČ: 919 65, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1