Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007119

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 35272/T  
OBCHODNÉ MENO: MeBa Team s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Žihárec 6, PSČ: 925 83
IČO: 48 011 509
DEŇ ZÁPISU: 09.01.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Reklamné a marketingové služby
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Skladovanie
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
10. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Csaba Bácsay, Bydlisko: Názov obce: Žihárec 433, PSČ: 925 83, Vznik funkcie: 09.01.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Csaba Bácsay, Bydlisko: Názov obce: Žihárec 433, PSČ: 925 83, Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1