Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007125

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 2982/T  
OBCHODNÉ MENO: Prírodné staviteľstvo, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovce 837, Názov obce: Vrbovce, PSČ: 906 06
IČO: 31 425 976
DEŇ ZÁPISU: 31.12.1992
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba plastového systému prvkov pre rozvody vody
2. obchodná činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Miloslav Beňko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovce 837, Názov obce: Vrbovce, PSČ: 906 06, Vznik funkcie: 29.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene a za spoločnosť samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Miloslav Beňko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovce 837, Názov obce: Vrbovce, PSČ: 906 06, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spol. zmluvou zo dňa 19.11.1992 v zmysle  Zák.č. 513/91 Zb.  
Stary spis: S.r.o.   7659  
2. Dodatkom č. 1 zo dňa 31.07.1998 bola  spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č.  11/98 Z.z..
3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.03.2001.
4. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 28.10.2003.
Zmena sídla spoločnosti z Hlohovec, Fraštacká 2 na 920 01 Hlohovec, Šoltésovej 26.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1