Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007120

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 24462/T  
OBCHODNÉ MENO: MEDIAL Net  s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kračanská cesta 40, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01
IČO: 44 987 153
DEŇ ZÁPISU: 08.10.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. reklamné a marketingové služby
3. prieskum trhu a verejnej mienky
4. fotografické služby
5. vydavateľská činnosť
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
7. prenájom hnuteľných vecí
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. počítačové služby
11. administratívne služby
12. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
13. projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Csaba Néveri, MSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hrdinov 692/1, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, Vznik funkcie: 25.01.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Peter Sidó, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Gyulu Szabóa 442/36, Názov obce: Dunajská Streda - Malé Bahovo, PSČ: 929 01, Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Gábor Kiss, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 933/4, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01, Výška vkladu: 18 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 18 000,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Csaba Néveri, MSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hrdinov 692/1, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, Výška vkladu: 44 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 44 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 77 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 77 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1