Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007116

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26803/T  
OBCHODNÉ MENO: Leccornia, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vicenzy 2209/8A, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01
IČO: 46 000 038
DEŇ ZÁPISU: 20.01.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. prenájom hnuteľných vecí
6. reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Tibor Csenkey, Bydlisko: Názov obce: Šamorín , PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 20.01.2011
Meno a priezvisko:  Elena Bieliková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 43/25, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Vznik funkcie: 15.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Elena Bieliková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 43/25, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Denisa Döményová, Bydlisko: Názov obce: Rohovce 350, PSČ: 930 30, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1