Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007124

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 14767/T  
OBCHODNÉ MENO: OBALY TRNAVA spol. s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00
IČO: 36 259 900
DEŇ ZÁPISU: 31.03.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. kopírovacie služby
5. servis a mechanické opravy etiketovacích klieští
6. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
7. Čistiace a upratovacie služby
8. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jozef Jánošík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohájska 6, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Vznik funkcie: 31.03.2004
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že vedľa napísaného alebo vytlačeného obchodného mena Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Jánošík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starohájska 6, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1