Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R007121

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19719/T  
OBCHODNÉ MENO: MH Obuv, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Dechtice 602, PSČ: 919 53
IČO: 36 746 339
DEŇ ZÁPISU: 01.03.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamná činnosť
5. podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
7. spracovanie údajov
8. vedenie účtovníctva
9. prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Michal Hlavatovič, Bydlisko: Názov obce: Dechtice 602, PSČ: 919 53, Vznik funkcie: 01.03.2007
Meno a priezvisko:  Jana Hlavatovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dechtice 602, Názov obce: Dechtice, PSČ: 919 53, Vznik funkcie: 10.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jana Hlavatovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dechtice 602, Názov obce: Dechtice, PSČ: 919 53, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1